@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

Content-Program-Georgia-วิหารจวารี2

ทัวร์จอร์เจีย

ราคาเริ่มต้น

65,999

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
ทบิลิซี มอสเคต้า คาซเบกี้ กอรี เบอร์โจมี คูไทซี บาทูมี ซิกนากี
สายการบิน-Emirates

รหัสทัวร์

YT02-BT-GEO59_EK

น้ำหนักกระเป๋า

30 KG.

จอเจียร์ 9 วัน 6 คืน

ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ชมโบสท์เทอลาติ สวนบอร์โจมี พิพิธภัณฑ์ท่านสตาลิน Mother of Georgia อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอเจียร์ ปะติมากรรมรูปปั้น Ali And Nino พิเศษ! ชิมไวน์ท้องถิ่น + อาหารไทย

เดินทาง

ต.ค | พ.ย | ธ.ค

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย
สถานที่ท่องเที่ยว
โรงอาบน้ำโบราณอะบาโนตูบานี
สถานที่ท่องเที่ยว
อนุสรณ์สถานรัสเซียจอร์เจีย
สถานที่ท่องเที่ยว
ป้อมอานานูรี
Highlight โปรแกรม
นั่งกระเช้า
สายการบินพรีเมี่ยม
เที่ยวชมโบราณสถาน
เที่ยวชมธรรมชาติ
ชิมไวน์ท้องถิ่น

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

9 วัน 6 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ดูไบ(แวะเปลี่ยนเครื่อง) • ทบิลิซิ(จอร์เจีย) • สะพานแห่งสันติภาพ • นั่ง Cable Car สู่ป้อมนาริกาลา • อนุสาวรีย์พระแม่ จอร์เจีย • โรงอาบน้ำโบราณ • น้ำตกเลกทากิวี • ถนนคนเดินชาเดอนี่
Content-Program-Georgia-สะพานแห่งสันติภาพ
วันที่ 3
ทบิลิซี • เมืองมอสเคต้า • วิหารจวารี • โบสถ์สเวติทสโคเวลี • คาซเบกี้ • นั่งรถ 4WD-หุบเขาคอเคซัส • โบสถ์เกอร์เกตี้ • อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย
Content-Program-Georgia-วิหารจวารี
วันที่ 4
เมืองคาซเบกี้ • เมืองกอรี • ป้อมอานานูรี • เมืองถ้ำอพุ ลิสชิเค • พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน • เมืองบอร์โจมี • สวนบอร์โจมี
Content-Program-Georgia-ป้อมอานานูรี3
วันที่ 5
เมืองบอร์โจมี • เมืองคูไทซี • น้ำพุแห่งโคลชิส • โบสถ์บรากาติ • เมืองบาทูมี • จัตุรัสยุโรป • จัตุรัสเปียเซซ่า • น้ำพุแสงสี • สถาปัตยกรรม อาลี นีโน
Content-Program-Georgia-จัตุรัสเปียเซซ่า5
วันที่ 6
เมืองบาทูมี • เมืองทบิลิซี • อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย • ถนน Rustaveli Avenue
Content-Program-Georgia-อนุสรณ์สถานรัสเซียจอร์เจีย5
วันที่ 7
เมืองทิลิบิซี • เมืองซิกนากิ • วิหารบอดี • ควาเรลี • ชิมไวน์ท้องถิ่น
Content-Program-Georgia-วิหารบอดี4
วันที่ 8
เมืองทลิบิซี • วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี • ช้อปปิ้งอิส พอยต์ มอลล์ • สนามบินทบิลิซี • ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ
Content-Program-Georgia-วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี3
วันที่ 9
สุวรรรภูมิกรุงเทพฯ
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
16 - 24 ต.ค 2566
65,999
พักเดี่ยว
7,000
7,000
17 - 25 พ.ย 2566
66,999
พักเดี่ยว
7,000
7,000
3 - 11 ธ.ค 2566
69,999
พักเดี่ยว
7,000
7,000

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection