@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์
YT07-PVN25-VZ
สายการบิน-Vietjet-air
Content-Program-Vietnam-กลาง-โซนจัตุรัสแห่งดวงดาว

ทัวร์เวียดนาม

ราคาเริ่มต้น

13,999

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
สายการบิน-Vietjet-air

รหัสทัวร์

YT07-PVN25-VZ

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์พักหรู 4 ดาว 3 คืน (บานาฮิลล์ และเมืองดานัง)เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน เรือกระด้งสะพานแห่งความรัก เมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ อาหารหลากหลายครบทุกมื้อ อินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์  และเมนูอาหารทะเลแถมฟรี !! กระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม

เดินทาง

ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
ล่องเรือกระด้ง
สถานที่ท่องเที่ยว
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
สถานที่ท่องเที่ยว
เมืองมรดกโลกฮอยอัน
สถานที่ท่องเที่ยว
บานาฮิลล์
Highlight โปรแกรม
เที่ยวสวนสนุก
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นั่งกระเช้า
ไหว้พระวัดดัง
อุโมงค์เก็บไวน์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

4 วัน 3 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
กรุงเทพ-ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก
Content-Program-Vietnam-กลาง-สะพานมังกร
วันที่ 2
เมืองดานัง-เมืองฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-เมืองดานัง
Content-Program-Vietnam-กลาง-เมืองดานัง
วันที่ 3
เมืองดานัง-เจ้าแม่กวนอิม- Son tra marina bay-ร้านเยื่อไผ่-กระเช้าขึ้นบานาฮิลล์-สวนดอกไม้-สวนสนุก-พักบานาฮิลล์บานาฮิลล์
Content-Program-Vietnam-กลาง-วัดลินห์อึ๋ง_
วันที่ 4
สะพานมือสีทอง- รถรางขึ้นเขา อุโมงค์เก็บไวน์ - ตลาดฮาน-กรุงเทพ
Content-Program-Vietnam-กลาง-สะพานโกเด้นบริดจ์
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
13 - 16 ต.ค 2566
21,999
พักเดี่ยว
7,000
7,000
20 - 23 ต.ค 2566
21,999
พักเดี่ยว
7,000
7,000
21 - 24 ต.ค 2566
21,999
พักเดี่ยว
7,000
7,000
22 - 25 ต.ค 2566
19,999
พักเดี่ยว
7,000
7,000
23 - 26 ต.ค 2566
18,999
พักเดี่ยว
7,000
7,000
24 - 27 ต.ค 2566
16,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
25 - 28 ต.ค 2566
16,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
1 - 4 พ.ย 2566
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
3 - 6 พ.ย 2566
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
5 - 8 พ.ย 2566
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
8 - 11 พ.ย 2566
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
11 - 14 พ.ย 2566
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
15 - 18 พ.ย 2566
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
17 - 20 พ.ย 2566
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
22 - 25 พ.ย 2566
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
23 - 26 พ.ย 2566
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
26 - 29 พ.ย 2566
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
29 พ.ย - 2 ธ.ค 2566
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
2 - 5 ธ.ค 2566
15,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
4 - 7 ธ.ค 2566
15,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
5 - 8 ธ.ค 2566
15,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
6 - 9 ธ.ค 2566
16,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
7 - 10 ธ.ค 2566
16,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
10 - 13 ธ.ค 2566
15,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
11 - 14 ธ.ค 2566
15,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
12 - 15 ธ.ค 2566
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
13 - 16 ธ.ค 2566
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
16 - 19 ธ.ค 2566
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
18 - 21 ธ.ค 2566
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
19 - 22 ธ.ค 2566
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
20 - 23 ธ.ค 2566
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
25 - 28 ธ.ค 2566
18,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
26 - 29 ธ.ค 2566
18,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
30 ธ.ค 2566 - 2 ม.ค 2567
23,999
พักเดี่ยว
7,000
7,000
7 - 10 ม.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
10 - 13 ม.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
13 - 16 ม.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
17 - 20 ม.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
19 - 22 ม.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
21 - 24 ม.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
24 - 27 ม.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
27 - 30 ม.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
28 - 31 ม.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
31 ม.ค - 3 ก.พ 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
2 - 5 ก.พ 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
21 - 24 ก.พ 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
23 - 26 ก.พ 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
25 - 28 ก.พ 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
27 ก.พ - 1 มี.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
28 ก.พ - 2 มี.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
29 ก.พ - 3 มี.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
2 - 5 มี.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
6 - 9 มี.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
7 - 10 มี.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
13 - 16 มี.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
15 - 18 มี.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
20 - 23 มี.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
21 - 24 มี.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
23 - 26 มี.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
27 - 30 มี.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection