@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

เวียดนามเหนือ ฮานอยซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์
YT07-PVN10-FD
สายการบิน-Air-Asia
Content-Program-Vietnam-เหนือ-โมอาน่าคาเฟ่

ทัวร์เวียดนาม

ราคาเริ่มต้น

14,999

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน
สายการบิน-Air-Asia

รหัสทัวร์

YT07-PVN10-FD

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

เวียดนามเหนือ ฮานอยซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน

ดื่มด่ำกับความสวยงามของธรรมชาติเมืองซาปาเที่ยวคุ้ม คุณภาพครบ เก็บครบทุกจุดไฮไลท์ บริการอาหารครบทุกมื้อ ขึ้นฟานซิปัน หลังคาอินโดจีน ( ราคาทัวร์รวมค่ากระเช้าขึ้นฟานซิปัน และรถราง)Check-in CAFÉ’ สุดฮิต “MOANA SAPA”พาชิมเมนูพิเศษ !! ชาบูหม้อไฟแซลมอน+ไวน์แดง พาทัวร์เมืองฮานอย ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ชมทะเลสาบคืนดาบ ถ่ายภาพด้านหน้าสุสานชมทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว ทะเลสาบตะวันตก เจดีย์เฉินก๊วก ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน

เดินทาง

พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
โบสถ์หิน
สถานที่ท่องเที่ยว
เขาฟานซิปัน
สถานที่ท่องเที่ยว
MOANA CAFE
สถานที่ท่องเที่ยว
สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์
Highlight โปรแกรม
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นั่งกระเช้า
ไหว้พระวัดดัง
ชาบูหม้อไฟแซลมอน+ไวน์แดง
CAFE MOANA SAPA

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

4 วัน 3 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)-สนามบินฮานอย-ทะเลสาบเมืองซาปาโบสถ์หินซาปา-ตลาด LOVEMARKET
สนามบิน-ดอนเมือง
วันที่ 2
ซาปา-นั่งรถราง-นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน- Moana Café
Content-Program-Vietnam-เหนือ-โมอาน่าคาเฟ่
วันที่ 3
ลาวไก-ช้อปปิ้งตลาดชายแดน COC LEU-ถ่ายรูปหน้าด่านชายแดนเวียดนามกับจีน-ช้อปปิ้งร้านเยื่อไผ่-ฮานอย-ช้อปปิ้ง 36 สาย
Content-Program-Vietnam-เหนือ-ถนนสาย36เก่า
วันที่ 4
เมืองฮานอย-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-ทะเลสาบตะวันตก-เจดีย์เฉินก๊วก-ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน-สนามบินนอยบ่าย-สนามบินดอนเมือง
สนามบิน-นอยบ่าย2
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
2 - 5 พ.ย 2566
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
3 - 6 พ.ย 2566
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
4 - 7 พ.ย 2566
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
9 - 12 พ.ย 2566
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
10 - 13 พ.ย 2566
15,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
11 - 14 พ.ย 2566
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
16 - 19 พ.ย 2566
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
17 - 20 พ.ย 2566
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
18 - 21 พ.ย 2566
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
23 - 26 พ.ย 2566
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
24 - 27 พ.ย 2566
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
25 - 28 พ.ย 2566
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
1 - 4 ธ.ค 2566
17,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
2 - 5 ธ.ค 2566
18,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
3 - 6 ธ.ค 2566
17,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
4 - 7 ธ.ค 2566
17,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
7 - 10 ธ.ค 2566
16,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
8 - 11 ธ.ค 2566
18,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
9 - 12 ธ.ค 2566
19,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
14 - 17 ธ.ค 2566
15,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
15 - 18 ธ.ค 2566
15,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
16 - 19 ธ.ค 2566
15,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
21 - 24 ธ.ค 2566
17,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
28 - 31 ธ.ค 2566
18,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
29 ธ.ค 2566 - 1 ม.ค 2567
21,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
30 ธ.ค 2566 - 2 ม.ค 2567
22,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
31 ธ.ค 2566 - 3 ม.ค 2567
22,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
1 ม.ค - 4 ม.ค 2567
18,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
11 ม.ค - 14 ม.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
12 ม.ค - 15 ม.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
13 ม.ค - 16 ม.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
18 ม.ค - 21 ม.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
19 ม.ค - 22 ม.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
20 ม.ค - 23 ม.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
25 ม.ค - 28 ม.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
26 ม.ค - 29 ม.ค 2567
15,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
27 ม.ค - 30 ม.ค 2567
15,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
1 ก.พ - 4 ก.พ 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
2 ก.พ - 5 ก.พ 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
3 ก.พ - 6 ก.พ 2567
17,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
10 ก.พ - 13 ก.พ 2567
16,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
16 ก.พ - 19 ก.พ 2567
16,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
17 ก.พ - 20 ก.พ 2567
16,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
22 ก.พ - 25 ก.พ 2567
16,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
23 ก.พ - 26 ก.พ 2567
17,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
24 ก.พ - 27 ก.พ 2567
18,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
29 ก.พ - 3 มี.ค 2567
15,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
1 มี.ค - 4 มี.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
2 มี.ค - 5 มี.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
7 มี.ค - 10 มี.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
8 มี.ค - 11 มี.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
9 มี.ค - 12 มี.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
14 มี.ค - 17 มี.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
15 มี.ค - 18 มี.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
16 มี.ค - 19 มี.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
21 มี.ค - 24 มี.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
22 มี.ค - 25 มี.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
23 มี.ค - 26 มี.ค 2567
14,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection