@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

เวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์
YT03-HANFD1123
สายการบิน-Air-Asia
Content-Program-Vietnam-เหนือ-ซาปาไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์เวียดนาม

ราคาเริ่มต้น

14,888

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
เวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซิปัน
สายการบิน-Air-Asia

รหัสทัวร์

YT03-HANFD1123

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

เวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน

นั่งรถไฟชมเมืองซาปา ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปันล่องเรือแจวชม ตามก๊ก หรือ ฮาลองบกปั่นจักรยานชมเมืองตามก๊กชอปปิ้ง ซาปาไนท์มาเก็ต ถนนสาย 36 เก่า และ ตามก๊กไนท์มาเก็ตเช็คอินคาเฟ่สุดชิค MOANA CAFÉ  เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน  พิเศษ บริการไวน์แดง ดาลัท“มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด”

เดินทาง

ต.ค

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
MOANA CAFE
สถานที่ท่องเที่ยว
ยอดเขาฟานซิปัน
สถานที่ท่องเที่ยว
ล่องเรือแจวตามก๊ก
สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเลสาบคืนดาบ
Highlight โปรแกรม
นั่งกระเช้า
ไหว้พระวัดดัง
ล่องเรือแจวตามก๊ก
เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน
นั่งรถไฟ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

4 วัน 3 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - เมืองซาปา - หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต - MOANA CAFÉ โบสถ์ซาปา – ซาปาไนท์มาเก็ต
Content-Program-Vietnam-เหนือ-เมืองซาปา
วันที่ 2
นั่งรถรางเมืองซาปา – สถานีกระเช้าฟานสิปัน – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน ยอดเขาฟานซิปัน – กรุงฮานอย
Content-Program-Vietnam-เหนือ-เมืองฮานอย
วันที่ 3
เมืองนิงห์บิงห์ – ตามก๊ก – ล่องเรือแจวตามก๊ก หรือ ฮาลองบก –ปั่นจักรยานชมเมืองตามก๊ก ชอปปิ้งไนท์มาเก็ตที่หมุ่บ้านตามก๊ก
Content-Program-Vietnam-เหนือ-ล่องเรือแจวตามก๊กหรือฮาลองบก
วันที่ 4
เมืองฮานอย –ทะเลสาบตะวันตก - วัดกว่านแถ่งห์ - วัดเฉินก๊วก – สุสานโฮจิมินห์ ทะเลสาบคืนดาบ - ถนนสาย 36 เก่า - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่ายท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
Content-Program-Vietnam-เหนือ-วัดเฉินก๊วก
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
12 - 15 ต.ค 2566
17,888
พักเดี่ยว
4,500
4,500
13 - 16 ต.ค 2566
17,888
พักเดี่ยว
4,500
4,500
14 - 17 ต.ค 2566
16,888
พักเดี่ยว
3,500
3,500
19 - 22 ต.ค 2566
16,888
พักเดี่ยว
3,500
3,500
20 - 23 ต.ค 2566
17,888
พักเดี่ยว
4,500
4,500
21 - 24 ต.ค 2566
17,888
พักเดี่ยว
4,500
4,500
26 - 29 ต.ค 2566
16,888
พักเดี่ยว
3,500
3,500
28 - 31 ต.ค 2566
16,888
พักเดี่ยว
3,500
3,500

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection