@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์
YT02-BT-VN41_VU
สายการบิน-Vietravel
Content-Program-Vietnam-เหนือ-วัดตามจุ๊ก

ทัวร์เวียดนาม

ราคาเริ่มต้น

13,999

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน
สายการบิน-Vietravel

รหัสทัวร์

YT02-BT-VN41_VU

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโตจีน นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน หมู่บ้านชาวเขา วัดหง็อกเซิน ลาวไก โมอาน่า(Moana Sapa Cafe) ล่องเรือชม วัดตามจุ๊ก (Tam Chuc) พิเศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน+ไวน์แดงดาลัด

เดินทาง

ต.ค

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
วัดตามจุ๊ก
สถานที่ท่องเที่ยว
เมืองซาปา
สถานที่ท่องเที่ยว
Moana sapa
สถานที่ท่องเที่ยว
ฟานซิปัน
Highlight โปรแกรม
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นั่งกระเช้า
ไหว้พระวัดดัง
โมอาน่า(Moana Sapa Cafe)
ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน+ไวน์แดงดาลัด

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

4 วัน 3 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
สุวรรณภูมิกรุงเทพฯ • สนามบินนอยไบ • จังหวัดลาวไก
Content-Program-Vietnam-เหนือ-ลาวไก
วันที่ 2
ซาปา • หมู่บ้านชาวเขา• นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • ตลาดซาปา
Content-Program-Vietnam-เหนือ-เมืองซาปา
วันที่ 3
ฮานาม-จุดเช็คอินแห่งใหม่"วัดตามจุ๊ก"ฮานอย
Content-Program-Vietnam-เหนือ-เมืองฮานอย
วันที่ 4
ฮานอย-สุวรรณภูมิ กรุงเทพ
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
13 - 16 ต.ค 2566
16,999
พักเดี่ยว
3,500
3,500
20 - 23 ต.ค 2566
15,999
พักเดี่ยว
3,500
3,500

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection