@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

รหัสทัวร์
YT12-SPHZ-13.SINGAPORE RICH
สายการบิน-SingaporeAirlines
Content-Program-Singapore-ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด5

ทัวร์สิงคโปร์

ราคาเริ่มต้น

27,999

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
เกาะเซ็นโตซ่า อ่าวมาริน่า
สายการบิน-SingaporeAirlines

รหัสทัวร์

YT12-SPHZ-13.SINGAPORE RICH

น้ำหนักกระเป๋า

25 KG.

สิงคโปร์ ริช แอนด์ สมูท 4 วัน 3 คืน

จุดชมวิวแบบ 360 องศา แห่งใหม่ที่สูงที่สุดของสิงคโปร์ Sky Helix Sentosa (รวมค่าบัตร) – ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ”ไฉ่ ซิง้ เอีย้ ” ที่วัดซัมบาวัง (Sembawang God of Wealth Temple) – นั่งเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณชมบรรยากาศริมน้ำ ไฮไลท์ของสิงคโปร์(รวมค่าบัตร) – ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของประเทศ – สัมผัส Fountain of wealth น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาร์ด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก – ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม
เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ – OPTION เสริม !! ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด ***สามารถเลือกซื้อ OPIONAL TOUR UNIVERSAL STUDIO (โปรดแจ้งและชำระค่าบัตรก่อนเดินทางได้ ในราคา ผู้ใหญ่2,120 บาท / เด็กอายุ 4-11 ปี ราคา 1,790 บาท)

เดินทาง

ต.ค | ธ.ค

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
เมอร์ไลออน
สถานที่ท่องเที่ยว
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
สถานที่ท่องเที่ยว
น้ำตกจีเวล
สถานที่ท่องเที่ยว
การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์
Highlight โปรแกรม
อิสระท่องเที่ยว/ช็อปปิ้ง 1 วัน
เที่ยวสวนสนุก
ไหว้พระวัดดัง
เที่ยวชมธรรมชาติ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

4 วัน 3 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เมอร์ไลออน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
Content-Program-Singapore-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง2
วันที่ 2
วัดพระเขี้ยวแก้ว – การ์เด้น บาย เดอะ เบย์- วัดซัมบาวัง - มารีน่า เบย์แซนด์ – BUMBOAT
Content-Program-Singapore-bumboat
วันที่ 3
SKY HELIX - FREE TIME at SENTOSA - LAU PA SAT FOOD CENTER
Content-Program-Singapore-สกายเฮลิกซ์2
วันที่ 4
FORT CANNING PARK - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ
Content-Program-Singapore-น้ำตกจีเวล3
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
12 - 15 ต.ค 2566
27,999
พักเดี่ยว
6,900
6,900
20 - 23 ต.ค 2566
27,999
พักเดี่ยว
6,900
6,900
29 ธ.ค - 1 ม.ค 2566
29,999
พักเดี่ยว
6,900
6,900
30 ธ.ค - 2 ม.ค 2566
29,999
พักเดี่ยว
6,900
6,900

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 25 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection