@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

รหัสทัวร์
YT12-SPHZ-10.Delight
สายการบิน-Air-Asia
Content-Program-Singapore-อุโมงค์ต้นไม้2

ทัวร์สิงคโปร์

ราคาเริ่มต้น

17,999

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
เกาะเซ็นโตซ่า อ่าวมาริน่า
สายการบิน-Air-Asia

รหัสทัวร์

YT12-SPHZ-10.Delight

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

ดีไลท์ สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

เข้าชม GARDEN BY THE BAY พิเศษ!!นำท่านขึ้น ชมวิวบนทางเดินลอยฟ้า Super tree แวะให้ท่านได้เก็บภาพ “คังคุไบ” สไตล์ ย่าน Street Art Kampong Glam Street และ Little India นำท่านขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัดแขก Sri Krishnan/ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์ ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
สัมผัส ย่านคลากคีย์ (Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น ้าสิงคโปร์ ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง และน้ำที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับ Wonder Full Light ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ทมารีน่าเบย์แซนด์ ี่ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (เลือกซื้อ Option B)
*** Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) Option B: FORT CANNING PARK – UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) Lau Pa Sat Food Center – ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด เพิ่มเงิน 2,000 บาท/ท่าน USS Peak Season เพิ่ม 300 จาก 2,000 > 2,300 บาท/ท่าน

เดินทาง

ต.ค

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
พระธาตุเขี้ยวแก้ว
สถานที่ท่องเที่ยว
เมอร์ไลออน
สถานที่ท่องเที่ยว
ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
สถานที่ท่องเที่ยว
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
Highlight โปรแกรม
อิสระท่องเที่ยว/ช็อปปิ้ง 1 วัน
เที่ยวสวนสนุก
ไหว้พระวัดดัง
เที่ยวชมธรรมชาติ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

3 วัน 2 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – รวมขึ้น Super tree - คลากคีย์ - มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light
Content-Program-Singapore-การ์เด้นส์บายเดอะเบย์4
วันที่ 2
เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A : Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) Option B : FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) Lau Pa Sat Food Center – ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด
Content-Program-Singapore-ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
วันที่ 3
วัดแขก – วัดเจ้าแม่กวนอิม –วัดพระเขี้ยวแก้ว – LITTLE INDIA – KAMPONG GLAM STREET ART - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ
Content-Program-Singapore-น้ำตกจีเวล
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
14 - 16 ต.ค 2566
17,999
พักเดี่ยว
4,900
4,900
21 - 23 ต.ค 2566
17,999
พักเดี่ยว
4,900
4,900

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection