@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เที่ยวเพลิน ช้อปปิ้งจุใจ เที่ยวสบายๆ 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์
YT07-PSG10-VZ
สายการบิน-Vietjet-air
Content-Program-Singapore-ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด5

ทัวร์สิงคโปร์

ราคาเริ่มต้น

13,999

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
เกาะเซ็นโตซ่า อ่าวมาริน่า
สายการบิน-Vietjet-air

รหัสทัวร์

YT07-PSG10-VZ

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เที่ยวเพลิน ช้อปปิ้งจุใจ เที่ยวสบายๆ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน เที่ยวคุ้ม คุณภาพครบ บินตรงสู่เมืองสิงโตพ่นน้ำสายการบิน VIETJET AIR เช็คอินแลนดมาร์คเมืองสิงคโปร์ “ Merlion , Graden by the bay , Fountain of Wealth ”สายช้อปปิ้งห้ามพลาด “ ไชน่าทาวน์ และ ถนนออรชาร์ด ” ชมโชว์การแสดงแสง สีเสียง Wonderfull Light ลิ้มรส บักกุ้ดเต๋ร้านสุดดัง “ Song Fa ” ที่ใครมาก็ห้ามพลาด! อิสระฟรีเดย 1 วัน เลือกซื้อ Option เสริม UNIVERSAL STUDIO บริการ น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด *** Option A : Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) ท่านสามารถเที่ยวชมบรรยากาศของสิงคโปร์ตามอัธยาศัย (ไกด์แนะนำ) Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าเข้าและค่ารถรับส่ง) เพิ่ม ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 3,590 บาท(อายุ 13ปี ขึ้นไป) ราคาเด็กท่านละ2,790 บาท (อายุ4-12ปี)

เดินทาง

ต.ค

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์
สถานที่ท่องเที่ยว
เมอร์ไลออนพาร์ค
สถานที่ท่องเที่ยว
พระธาตุเขี้ยวแก้ว
สถานที่ท่องเที่ยว
น้ำตกจีเวล
Highlight โปรแกรม
อิสระท่องเที่ยว/ช็อปปิ้ง 1 วัน
เที่ยวสวนสนุก
ไหว้พระวัดดัง
เที่ยวชมธรรมชาติ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

3 วัน 2 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชางกี - GARDEN BY THE BAY - ซันเทคซิตี้นน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - MERINA BAY SAND
Content-Program-Singapore-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง4
วันที่ 2
FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย Option A : Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) ท่านสามารถเที่ยวชมบรรยากาศของสิงคโปร์ตามอัธยาศัย (ไกด์แนะนำ) Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าเข้าและค่ารถรับส่ง) เพิ่ม ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 3,590 บาท(อายุ 13ปี ขึ้นไป) ราคาเด็กท่านละ2,790 บาท (อายุ4-12ปี)
Content-Program-Singapore-ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ3
วันที่ 3
MERLION - FORT CANNING PARK - ORCHARD ROAD -CHINA TOWN - วัดพระเขี้ยวแก้ว - สนามบินชางกี-THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมูิ)
Content-Program-Singapore-พระธาตุเขี่ยวแก้ว3
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
12 - 14 ต.ค 2566
17,999
พักเดี่ยว
4,900
4,900
13 - 15 ต.ค 2566
18,999
พักเดี่ยว
4,900
4,900
14 - 16 ต.ค 2566
17,999
พักเดี่ยว
4,900
4,900
20 - 22 ต.ค 2566
17,999
พักเดี่ยว
4,900
4,900
21 - 23 ต.ค 2566
18,999
พักเดี่ยว
4,900
4,900
22 - 24 ต.ค 2566
17,999
พักเดี่ยว
4,900
4,900
23 - 25 ต.ค 2566
17,999
พักเดี่ยว
4,900
4,900

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection