@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์
YT11-JXJ81_270623-102720
สายการบิน-Air-Asia-x
Content-Program-Japan-Tokyo-หุบเขาโอวาคุดานิ5

ทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น

31,888

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
โตเกียว ฟูจิ
สายการบิน-Air-Asia-x

รหัสทัวร์

YT11-JXJ81_270623-102720

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน

ที่พักฟูจิออนเซ็น 1 คืน นาริตะ 2 คืน พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูแบบไม่อั้น!!!ชมใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิอุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิไคโร ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเน่ เที่ยวชมหุบเขาโอวาคุดานิ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก สวนโออิชิปาร์ค ไหว้พระขอพรวัดชื่อดัง วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งแบบจุใจที่ Gotemba Premium Outlets ห้างไดเวอร์ซิตี้ Option tour! สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี

เดินทาง

พ.ย | ธ.ค

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
หุบเขาโอวาคุดานิ
สถานที่ท่องเที่ยว
ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเนะ
สถานที่ท่องเที่ยว
สวนโออิชิปาร์ค
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดอาซากุสะ
Highlight โปรแกรม
แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ออนเซ็น
ชมใบไม้เปลี่ยนสี
บุฟเฟ่ต์ขาปู
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไหว้พระวัดดัง
พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

5 วัน 3 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ท-พักฟูจิออนเซ็น
Content-Program-Japan-Tokyo-ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเนะ2
วันที่ 3
หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก-สวนโออิชิปาร์ค-อุโมงค์ใบเมเปิ้ล-ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free- วัดอาซากุสะ-ห้างไดเวอร์ซิตี้
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-โอชิโนะฮัคไค
วันที่ 4
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม
Content-Program-Japan-Tokyo-ดิสนีย์ซี2
วันที่ 5
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินนาริตะ
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
7 - 11 พ.ย 2566
32,888
พักเดี่ยว
7,500
7,500
24 - 28 พ.ย 2566
33,888
พักเดี่ยว
7,500
7,500
28 พ.ย - 2 ธ.ค 2566
32,888
พักเดี่ยว
7,500
7,500
5 - 9 ธ.ค 2566
34,888
พักเดี่ยว
7,500
7,500

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
ค่าวีซ่า
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection