@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์
YT11-JJL94
สายการบิน-JapanAirline
Content-Program-Japan-Osaka-งานประดับไฟชิราคาวาโกะ5

ทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น

46,888

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว
สายการบิน-JapanAirline

รหัสทัวร์

YT11-JJL94

น้ำหนักกระเป๋า

23 KG.

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียวชมลิงแก้มแดงแช่ออนเซ็นท่ามกลางหิมะ&เล่นลานสกีฟูจิเท็น ชมเทศกาลงานประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato ปราสาทโอซาก้า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ภูเขาไฟฟูจิ ขอพรศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดอาซากุสะ พิเศษ! พักออนเซ็นชมวิวฟูจิ 1 คืน เต็มอิ่มบุฟเฟต์ชาบู /บุฟเฟต์ปิ้งย่าง / หมูย่างหินภูเขาไฟ และ ขาปูยักษ์ไม่อั้น! พาเที่ยวครบทุกวัน!

เดินทาง

ม.ค | ก.พ | มี.ค

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
ห้างไดเวอร์ซิตี้
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดอาซากุสะ
สถานที่ท่องเที่ยว
ลานสกีฟูจิเท็น
สถานที่ท่องเที่ยว
สวนโออิชิปาร์ค
Highlight โปรแกรม
แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ออนเซ็น
บุฟเฟ่ต์ขาปู
บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไหว้พระวัดดัง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

6 วัน 4 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยาน นานาชาติคันไซ – โอ ซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ถ่ายภาพกับป้ายไฟกูลิโกะ -ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เทศกาลไฟประดับNabana No Sato Winter Illumination
Content-Program-Japan-Tokyo-TokyoGermanVillageWinterIllumination
วันที่ 3
ร้านมีดซันชู - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ย่านเมือง เก่าทาคายาม่า – ย่านซันมาชิซูจิ
Content-Program-Japan-Osaka-ทาคายาม่า4
วันที่ 4
นากาโนะ - Snow Monkey Park (Jigokudani Yaen- Koen) - ทะเลสาบเทพเจ้าสุวะ
Youngtour-Hokkaidopage-Travelplace-หุบเขานรกจิโกกุดานิ
วันที่ 5
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - สวนโออิชิปาร์ค – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น Kawaguchiko Shikido Duty Free - ลานสกีฟูจิเท็น – โตเกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-โอชิโนะฮัคไค
วันที่ 6
วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาซึกิจิ– ห้างไดเวอร์ซิตี้- ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
Content-Program-Japan-Tokyo-วัดอาซากุสะ
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
21 - 26 ก.พ 2567
49,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
6 - 11 มี.ค 2567
46,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
13 - 18 มี.ค 2567
47,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
ค่าวีซ่า
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection