@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

โตเกียว ฟูจิ นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์
YT09-RJ-TG002
icon-thai-airway
Content-Program-Japan-Osaka-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-7

ทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น

59,919

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
โตเกียว ฟูจิ นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า
icon-thai-airway

รหัสทัวร์

YT09-RJ-TG002

น้ำหนักกระเป๋า

30 KG.

โตเกียว ฟูจิ นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า 6 วัน 4 คืน

หุบเขาโครังเค วัดคิโยมิสึ อุทยานคามิโคจิ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 อุโมงค์เมเปิ้ล หมู่บ้านชิราคาวาโกะ สวนโออิชิ นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ ป่าไผ่อาราชิยาม่า เมืองทาคายาม่า ปราสาทโอซาก้า ตลาดปลาคุโรมง พักออนเซ็น 1 คืน บุฟเฟ่ต์ขาปู

เดินทาง

ต.ค | พ.ย

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
วัดคิโยมิสึ
สถานที่ท่องเที่ยว
บุฟเฟ่ต์ขาปู
สถานที่ท่องเที่ยว
ตลาดปลาคุโรมง
สถานที่ท่องเที่ยว
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
Highlight โปรแกรม
แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ออนเซ็น
บุฟเฟ่ต์ขาปู
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สายการบินพรีเมี่ยม
ไหว้พระวัดดัง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

6 วัน 4 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG642
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบินนาริตะ - กรุงโตเกียว - วัดเซ็นโซจิ - ถนนนากามิเสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - อุโมงค์เมเปิ้ล
Content-Program-Japan-Tokyo-นิกโกะ-ชินจูกุ2
วันที่ 3
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ สวนโออิชิ - เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ - เมืองมัตสึโมโต้ - ถ่ายรูปปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) - ถนนนาคามาชิ
Content-Program-Japan-Osaka-ปราสาทมัตซึโมโตะ
วันที่ 4
อุทยานคามิโคจิ - เมืองทาคายาม่า - วัดฮิดะโคคุบุนจิ - ถนนซันมาจิซูจิ - สะพานนาคาบาชิ - ถ่ายรูปที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก) - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซากาเอะ
Content-Program-Japan-Osaka-ถนนเมืองเก่าซันมาจิ
วันที่ 5
หุบเขาโครังเค - เมืองเกียวโต - นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ - เมืองอาราชิยาม่า - ป่าไผ่อาราชิยาม่า - วัดคิโยมิสึ - เมืองโอซาก้า -EXPO CITY-ย่านชินไซบาชิ-ย่านโดทงโบริ
Content-Program-Japan-Osaka-หุบเขาโครังเค
วันที่ 6
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ตลาดปลาคุโรมง - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) กลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG 673
Content-Program-Japan-Osaka-สนามบินคันไซ
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
11 - 16 ต.ค. 2566
59,919
พักเดี่ยว
10,900
10,900
9 - 14 พ.ย. 2566
59,919
พักเดี่ยว
10,900
10,900

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection