@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

รหัสทัวร์
YT03-XJ130
icon-airasiax
YT03-XJ130

ทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น

39,888

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
โอซาก้า เกียวโต ทาคายามะ
icon-airasiax

รหัสทัวร์

YT03-XJ130

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

ซุปตาร์ โอซาก้าชมไฟในฤดูซากุระ 6 วัน 4 คืน

ไฮไลท์!! อลังการไฟล้านดวง ณ หมู่บ้านนาบาโนะ ซาโตะ ไฮไลท์!! ชม หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เดินชิว เมืองเก่าทาคายาม่า ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซันมาชูจิ เยือนวัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส สามสายน้ำศักดิ์สิทธ์ แห่งเกียวโต ชม สะพานโทเก็ตสึเคียว และ สวนป่าไผ่ ชื่อดังของอาราชิยาม่า ชมความยิ่งใหญ่ ของ ปราสาทโอซาก้า และ จุดชมซากุระ (ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศ) ชม วัดคัตสึโอจิ วัดดารูมะ หรือ วัดแห่งชัยชนะ จุดชมซากุระ (ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศ) ช้อปปิ้ง LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA ย่านช้อปปิ้งของเมืองโอซาก้าแห่งใหม่ที่เปิดตัวเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมา ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองนาโกย่า ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ พร้อมเช็คอิน ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

เดินทาง

มึ.ค

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
งานประดับไฟ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ
สถานที่ท่องเที่ยว
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
สถานที่ท่องเที่ยว
ศาลเจ้าเฮอัน
สถานที่ท่องเที่ยว
ปราสาทโอซาก้า
Highlight โปรแกรม
เที่ยวชมซากุระ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไหว้พระวัดดัง
ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

6 วัน 4 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า – เมืองโอซาก้า
Content-Program-Japan-Osaka-สนามบินคันไซ
วันที่ 2
เมืองเกียวโต – อาราชยิาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เมืองนาโกย่า – ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ
Youngtour-Kyotopage-Travelplace-อาราชิยาม่า
วันที่ 3
เมืองนาโกย่า – เมืองกุโจฮาจิมัง – ร้านมีดซันชู – หมู่บ้านมรดก โลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ – ถนนซันมาจิซูจิ – เมืองนาโกย่า
Youngtour-Takayamapage-Travelplace-ชิราคาวาโก
วันที่ 4
เมืองนาโกย่า – เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึเดระ – ย่านฮิกาชิยาม่า – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
Content-Program-Japan-Osaka-วัดคิโยมิสุ
วันที่ 5
เมืองโอซาก้า – เมืองมิโนะ – วัดคัตสึโอจิ – LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ – ห้างอิออน มอลล์ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
Content-Program-Japan-Osaka-วัดคัตสึโอจิ2
วันที่ 6
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
6 - 11 มี.ค 2567
39,888
พักเดี่ยว
9,900
9,900
13 - 18 มี.ค 2567
43,888
พักเดี่ยว
9,900
9,900
27 มี.ค - 1 เม.ย 2567
45,888
พักเดี่ยว
9,900
9,900

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection