@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

YT03-XJ127

ทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น

36,888

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
ฮอกไกโด อาซาฮิคาว่า โอตารุ
icon-airasiax

รหัสทัวร์

YT03-XJ127

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

ซุปตาร์ ฮอกไกโดหนาวนี้ ของแทร่ 5 วัน 3 คืน

หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลทอเรส บ้านในเทพนิยาย ท่ามกลางหิมพขาวโพน เดินชม คลองโอตารุ ในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก เข้าชม พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี พร้อมชม นาฬิกาไอน้ำโบราณ สนุกสนาน กับกิจกรรมมากมาย ณ ลานสกีชิคิไซพาโนราม่า ชมความน่ารักเหล่าสัตว์ฤดูหนาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรส ราเมนต้นตำรับ ณ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ช้อปปิ้งย่านดัง ทานุกิโคจิ และ ดิวตี้ ฟรี แห่งเมืองซัปโปโร อิ่มอร่อย!!บุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาปูยักษ์แห่งเกาะฮอกไกโด มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

เดินทาง

ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
หมู่บ้านเทพนิยาย
สถานที่ท่องเที่ยว
คลองโอตารุ
สถานที่ท่องเที่ยว
หมู่บ้านราเม็ง อาซาฮิคาว่า
สถานที่ท่องเที่ยว
ลานสกีชิคิไซ
Highlight โปรแกรม
บุฟเฟ่ต์ขาปู
บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เที่ยวชมธรรมชาติ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

5 วัน 3 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – เมืองฟุราโน่ – หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน อาซาฮิคาว่า
Content-Program-Japan-Hokkaido-หมู่บ้านเทพนิยาย
วันที่ 3
เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมง – เมืองฟุราโน่ – ลานสกีชิคิไซ – เมืองซัปโปโร
Content-Program-Japan-Hokkaido-สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า3
วันที่ 4
เมืองซัปโปโร – ดิวตี้ฟรี – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี– เมืองซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
Content-Program-Japan-Hokkaido-พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี3
วันที่ 5
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ ประเทศไทย
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
5 - 9 ธ.ค 2566
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
7 - 11 ธ.ค 2566
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
8 - 12 ธ.ค 2566
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
9 - 13 ธ.ค 2566
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
10 - 14 ธ.ค 2566
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
11 - 15 ธ.ค 2566
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
12 - 16 ธ.ค 2566
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
13 - 17 ธ.ค 2566
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
14 - 18 ธ.ค 2566
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
16 - 20 ธ.ค 2566
45,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
18 - 22 ธ.ค 2566
45,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
19 - 23 ธ.ค 2566
45,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
20 - 24 ธ.ค 2566
45,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
21 - 25 ธ.ค 2566
45,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
22 - 26 ธ.ค 2566
45,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
24 - 28 ธ.ค 2566
45,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
3 - 7 ม.ค 2567
45,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
4 - 8 ม.ค 2567
45,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
5 - 9 ม.ค 2567
45,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
6 - 10 ม.ค 2567
45,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
7 - 11 ม.ค 2567
45,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
8 - 12 ม.ค 2567
45,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
9 - 13 ม.ค 2567
45,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
10 - 14 ม.ค 2567
45,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
11 - 15 ม.ค 2567
45,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
12 - 16 ม.ค 2567
45,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
13 - 17 ม.ค 2567
45,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
14 - 18 ม.ค 2567
45,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
15 - 19 ม.ค 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
16 - 20 ม.ค 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
17 - 21 ม.ค 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
18 - 22 ม.ค 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
19 - 23 ม.ค 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
20 - 24 ม.ค 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
21 - 25 ม.ค 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
22 - 26 ม.ค 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
23 - 27 ม.ค 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
24 - 28 ม.ค 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
25 - 29 ม.ค 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
26 - 30 ม.ค 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
27 - 31 ม.ค 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
28 ม.ค - 1 ก.พ 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
29 ม.ค - 2 ก.พ 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
30 ม.ค - 3 ก.พ 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
31 ม.ค - 4 ก.พ 2567
45,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
9 - 13 ก.พ 2567
45,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
10 - 14 ก.พ 2567
45,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
11 - 15 ก.พ 2567
45,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
12 - 16 ก.พ 2567
45,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
13 - 17 ก.พ 2567
45,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
14 - 18 ก.พ 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
15 - 19 ก.พ 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
16 - 20 ก.พ 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
17 - 21 ก.พ 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
18 - 22 ก.พ 2567 (Bus1)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
18 - 22 ก.พ 2567 (Bus2)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
19 - 23 ก.พ 2567 (Bus1)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
19 - 23 ก.พ 2567 (Bus2)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
20 - 24 ก.พ 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
21 - 25 ก.พ 2567 (Bus1)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
21 - 25 ก.พ 2567 (Bus2)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
22 - 26 ก.พ 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
23 - 27 ก.พ 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
24 - 28 ก.พ 2567 (Bus1)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
24 - 28 ก.พ 2567 (Bus2)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
25 - 29 ก.พ 2567 (Bus1)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
25 - 29 ก.พ 2567 (Bus2)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
26 ก.พ - 1 มี.ค 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
27 ก.พ - 2 มี.ค 2567 (Bus1)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
27 ก.พ - 2 มี.ค 2567 (Bus2)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
28 ก.พ - 3 มี.ค 2567 (Bus1)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
28 ก.พ - 3 มี.ค 2567 (Bus2)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
29 ก.พ - 4 มี.ค 2567 (Bus1)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
29 ก.พ - 4 มี.ค 2567 (Bus2)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
1 - 5 มี.ค 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
2 - 6 มี.ค 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
3 - 7 มี.ค 2567 (Bus1)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
3 - 7 มี.ค 2567 (Bus2)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
4 - 8 มี.ค 2567 (Bus1)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
4 - 8 มี.ค 2567 (Bus2)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
5 - 9 มี.ค 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
6 - 10 มี.ค 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
7 - 11 มี.ค 2567 (Bus1)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
7 - 11 มี.ค 2567 (Bus2)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
8 - 12 มี.ค 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
9 - 13 มี.ค 2567 (Bus1)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
10 - 14 มี.ค 2567 (Bus1)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
10 - 14 มี.ค 2567 (Bus2)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
11 - 15 มี.ค 2567 (Bus1)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
11 - 15 มี.ค 2567 (Bus2)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
12 - 16 มี.ค 2567 (Bus1)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
12 - 16 มี.ค 2567 (Bus2)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
13 - 17 มี.ค 2567 (Bus1)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
13 - 17 มี.ค 2567 (Bus2)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
14 - 18 มี.ค 2567 (Bus1)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
14 - 18 มี.ค 2567 (Bus2)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
15 - 19 มี.ค 2567 (Bus1)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
15 - 19 มี.ค 2567 (Bus2)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
16 - 20 มี.ค 2567 (Bus1)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
16 - 20 มี.ค 2567 (Bus2)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
17 - 21 มี.ค 2567 (Bus1)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
17 - 21 มี.ค 2567 (Bus2)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
18 - 22 มี.ค 2567 (Bus1)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
18 - 22 มี.ค 2567 (Bus2)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
19 - 23 มี.ค 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
20 - 24 มี.ค 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
21 - 25 มี.ค 2567 (Bus1)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
21 - 25 มี.ค 2567 (Bus2)
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
22 - 26 มี.ค 2567
43,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
23 - 27 มี.ค 2567 (Bus1)
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
23 - 27 มี.ค 2567 (Bus2)
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
24 - 28 มี.ค 2567 (Bus1)
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
24 - 28 มี.ค 2567 (Bus2)
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
25 - 29 มี.ค 2567 (Bus2)
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
26 - 30 มี.ค 2567
36,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection