@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

ซุปตาร์ โอซาก้าหนาวจนแก้มเย็น 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์
YT03-XJ126
icon-airasiax
YT03-XJ126

ทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น

35,888

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า
icon-airasiax

รหัสทัวร์

YT03-XJ126

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

ซุปตาร์ โอซาก้าหนาวจนแก้มเย็น 6 วัน 4 คืน

ไฮไลท์!! อลังการไฟล้านดวง ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ ชม หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยือน วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส สามสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ แห่งเกียวโต เดินชิวเมืองเก่าทาคายาม่า ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซันมาจิซูจิ เยือนศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เสาโทริอิฟันตันแห่งเกียวโต เดินชิว ช้อปชิมตลาดปลาชื่อดังใจกลางโอซาก้า ตลาดคุโรมง ศาลเจ้านัมบะยาซากะ ศาลเจ้ารูปปั้นหน้าสิงโตอ้าปากจุดเช็คอินล่าสุดขอพรของโอซาก้า ช้อปปิ้ง LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA ย่านช้อปปิ้งของเมืองโอซาก้าแห่งใหม่ที่เปิดตัวเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ พร้อมเข็คอิน ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

เดินทาง

พ.ย | ธ.ค | ก.พ | มี.ค

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
วัดคิโยะมิซุ
สถานที่ท่องเที่ยว
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
สถานที่ท่องเที่ยว
ชินไซบาชิ
สถานที่ท่องเที่ยว
ตลาดคุโรมง
Highlight โปรแกรม
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไหว้พระวัดดัง
ชมงานประดับไฟ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

6 วัน 4 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึเดระ – ย่านฮิกาชิยาม่า – เมืองนาโกย่า – ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะโนะ ซาโตะ
Content-Program-Japan-Osaka-นาบานะโนะซาโตะ2
วันที่ 3
เมืองนาโกย่า – เมืองกุโจฮาจิมัง – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ – ถนนซันมาจูซิจิ – เมืองนาโกย่า
Content-Program-Japan-Hokkaido-อิออนมอลล์-อาซาฮิกาวะ-เอกิมาเอะ
วันที่ 4
เมืองนาโกย่า – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ– ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA
Content-Program-Japan-Osaka-ศาลเจ้าเฮอัน
วันที่ 5
เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – ตลาดคุโรมง – ศาลเจ้านัมบะยาซากะ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
Content-Program-Japan-Osaka-ปราสาทโอซากา7
วันที่ 6
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ ประเทศไทย
Content-Program-Japan-Osaka-สนามบินคันไซ
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
28 พ.ย - 3 ธ.ค 2566
35,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
29 พ.ย - 4 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
30 พ.ย - 5 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
1 - 6 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
2 - 7 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
3 - 8 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
4 - 9 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
5 - 10 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
6 - 11 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
7 - 12 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
8 - 13 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
9 - 14 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
10 - 15 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
11 - 16 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
12 - 17 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
13 - 18 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
14 - 19 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
15 - 20 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
16 - 21 ธ.ค 2566
39,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
17 - 22 ธ.ค 2566
39,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
18 - 23 ธ.ค 2566
39,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
19 - 24 ธ.ค 2566
39,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
20 - 25 ธ.ค 2566
39,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
1 - 5 ม.ค 2567
42,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
2 - 7 ม.ค 2567
42,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
3 - 8 ม.ค 2567
42,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
4 - 9 ม.ค 2567
42,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
5 - 10 ม.ค 2567
42,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
6 - 11 ม.ค 2567
42,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
7 - 12 ม.ค 2567
42,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
8 - 13 ม.ค 2567
42,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
9 - 14 ม.ค 2567
42,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
10 - 15 ม.ค 2567
42,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
11 - 16 ม.ค 2567
42,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
13 - 18 ม.ค 2567
42,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
14 - 19 ม.ค 2567
42,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
14 - 19 ม.ค 2567
42,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
15 - 20 ม.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
16 - 21 ม.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
17 - 22 ม.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
18 - 23 ม.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
20 - 25 ม.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
21 - 26 ม.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
22 - 27 ม.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
23 - 28 ม.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
24 - 29 ม.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
25 - 30 ม.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
27 ม.ค - 1 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
28 ม.ค - 2 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
29 ม.ค - 3 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
30 ม.ค - 4 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
31 ม.ค - 5 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
1 - 6 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
3 - 8 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
4 - 9 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
5 - 10 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
6 - 11 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
7 - 12 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
8 - 13 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
9 - 14 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
11 - 16 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
12 - 17 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
13 - 18 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
14 - 19 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
15 - 20 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
17 - 22 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
18 - 23 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
19 - 24 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
20 - 25 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
20 - 25 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
21 - 26 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
22 - 27 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
23 - 28 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
24 - 29 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
25 ก.พ - 1 มี.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
26 ก.พ - 2 มี.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
27 ก.พ - 3 มี.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
28 ก.พ - 4 มี.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000
29 ก.พ - 5 มี.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
10,000
10,000

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection