@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

รหัสทัวร์
YT03-XJ124
icon-airasiax
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-โอชิโนะฮัคไค

ทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น

45,888

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ ฮาโกเนะ
icon-airasiax

รหัสทัวร์

YT03-XJ124

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

ซุปตาร์ ปีใหม่โตเกียวใครไปยกมือขึ้น 5 วัน 3 คืน

ขึ้น ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษ์ของประเทศญี่ปุ่น หรือ เล่นสกี ณ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท สักการะสิ่งศักสิทธิ์ ณ วัด อาซากุสะ พร้อมเดินชิมของอร่อยๆ ที่ ถนน นากามิเสะ ถ่ายรูปคู่หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ สักการะ หลวงพ่อโต ไดบุทสึ พระพุทธรูปปางนั่งสมาธิที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศญี่ปุ่น ไฮไลท์!! ชมงานประดับไฟที่หมู่บ้านเยอรมัน 1 ใน 10 งานประดับไฟที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น หมู่บ้านโอนิโนะฮักไกวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า เป็นภาพที่สวยงามมาก สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) ช้อปปิ้งจุใจย่านดังกรุงโตเกียว โอไดบะ และ ชินจูกุ และของฝากจาก อิออน มอลล์ นาริตะ บุฟเฟ่ต์ขาปู และผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน) มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

เดินทาง

ธ.ค | ม.ค

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
ภูเขาไฟฟูจิ
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดอาซากุสะ
สถานที่ท่องเที่ยว
อิออน มอลล์ นาริตะ
สถานที่ท่องเที่ยว
โตเกียว สกายทรี
Highlight โปรแกรม
แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ออนเซ็น
บุฟเฟ่ต์ขาปู
ไหว้พระวัดดัง
ชมงานประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

5 วัน 3 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองนาริตะ
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินนาริตะ
วันที่ 2
เมืองนาริตะ – เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุทสึคามาคุระ – ฮาโกเนะ – หุบเขาโอวาคุดานิ – จังหวัดยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
Content-Program-Japan-Tokyo-หุบเขาโอวาคุดานิ4
วันที่ 3
สัมผัสหิมะ ณ ลานสกีฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท หรือ จุด ชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ – งานประดับไฟ TOKYO GERMAN VILLAGE
Content-Program-Japan-Tokyo-ฟูจิเทน3
วันที่ 4
เมืองนาริตะ – กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ – ชมแมวยักษ์3 มิติพร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ – อิออน มอลล์นาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
Content-Program-Japan-Tokyo-แมวยักษ์3มิติ
วันที่ 5
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
22 - 26 ธ.ค 2566
45,888
พักเดี่ยว
10,500
10,500
23 - 27 ธ.ค 2566
49,888
พักเดี่ยว
10,500
10,500
24 - 28 ธ.ค 2566
49,888
พักเดี่ยว
10,500
10,500
25 - 29 ธ.ค 2566
49,888
พักเดี่ยว
10,500
10,500
25 - 29 ธ.ค 2566
49,888
พักเดี่ยว
10,500
10,500
26 - 30 ธ.ค 2566
49,888
พักเดี่ยว
10,500
10,500
27 - 31 ธ.ค 2566
49,888
พักเดี่ยว
10,500
10,500
28 ธ.ค - 1 ม.ค 2566
55,888
พักเดี่ยว
10,500
10,500
29 ธ.ค - 2 ม.ค 2566 (Bus1)
55,888
พักเดี่ยว
10,500
10,500
29 ธ.ค - 2 ม.ค 2566 (Bus2)
55,888
พักเดี่ยว
10,500
10,500
30 ธ.ค - 3 ม.ค 2566 (Bus1)
55,888
พักเดี่ยว
10,500
10,500
30 ธ.ค - 3 ม.ค 2566 (Bus2)
55,888
พักเดี่ยว
10,500
10,500
31 ธ.ค - 4 ม.ค 2566 (Bus1)
55,888
พักเดี่ยว
10,500
10,500
31 ธ.ค - 4 ม.ค 2566 (Bus2)
55,888
พักเดี่ยว
10,500
10,500
1 - 5 ม.ค 2566
55,888
พักเดี่ยว
10,500
10,500

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection