@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

ซุปตาร์ โตเกียวชมไฟฤดูหนาว 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์
YT03-XJ123
icon-airasiax
YT03-XJ123

ทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น

35,888

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ ฮาโกเนะ
icon-airasiax

รหัสทัวร์

YT03-XJ123

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

ซุปตาร์ โตเกียวชมไฟฤดูหนาว 5 วัน 3 คืน

ขึ้น ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษ์ของประเทศญี่ปุ่น หรือ เล่นสกี ณ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พร้อมเดินชิม ของอร่อยๆที่ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ สักการะ หลวงพ่อโตไดบุทสึ พระพุทธรูปปางนั่งสมาธิที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศญี่ปุ่น  ไฮไลท์!! ชมงานประดับไฟที่หมู่บ้านเยอรมัน 1 ใน 10 งานประดับไฟที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า เป็นภาพที่สวยงามมาก ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว ชมห้องจัดแสดงข้อมูลแผ่นดินไหวและการประทุของภูเขาไฟ โกเทมบะ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลต ผ่อนคลาย กับการจับจ่ายซื้อของแบรนด์เนมชื่อดังในราคาย่อมเยา ช้อปปิ้งจุใจย่านดังกรุงโตเกียว โอไดบะ และ ชินจูกุ และ ของฝากจาก อิออน มอลล์ นาริตะ บุฟเฟต์ขาปู และผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน) มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

เดินทาง

ธ.ค | ม.ค | ก.พ

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
ภูเขาไฟฟูจิ
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดอาซากุสะ
สถานที่ท่องเที่ยว
โตเกียว สกายทรี
สถานที่ท่องเที่ยว
โอชิโนะฮัคไค
Highlight โปรแกรม
แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ออนเซ็น
บุฟเฟ่ต์ขาปู
สกีรีสอร์ท
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไหว้พระวัดดัง
ชมงานประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

5 วัน 3 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองนาริตะ
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
เมืองนาริตะ – เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุทสึคามาคุระ – ฮาโกเนะ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
Content-Program-Japan-Tokyo-หุบเขาโอวาคุดานิ4
วันที่ 3
หมู่บา้นโอชิโนะฮักไก – สัมผัสหิมะ ณ ลานสกีฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท หรือ จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – กรุงโตเกียว – ย่านโอไดบะ – หา้งไดเวอร์ซิตี้– เมืองนาริตะ – งานประดับไฟ TOKYO GERMAN VILLAGE
Content-Program-Japan-Tokyo-ฟูจิเทน2
วันที่ 4
เมืองนาริตะ – กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ – ชมแมวยักษ์3 มิติพร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ – อิออน มอลล์นาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
Content-Program-Japan-Tokyo-วัดอาซากุสะ3
วันที่ 5
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
1 - 5 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
2 - 6 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
3 - 7 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
4 - 8 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
5 - 9 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
6 - 10 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
7 - 11 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
8 - 12 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
9 - 13 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
10 - 14 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
11 - 15 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
12 - 16 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
13 - 17 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
14 - 18 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
15 - 19 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
16 - 20 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
17 - 21 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
18 - 22 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
19 - 23 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
20 - 24 ธ.ค 2566
39,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
21 - 25 ธ.ค 2566
39,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
16 - 20 ม.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
17 - 21 ม.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
18 - 22 ม.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
19 - 23 ม.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
20 - 24 ม.ค 2567
35,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
21 - 25 ม.ค 2567
35,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
22 - 26 ม.ค 2567
35,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
23 - 27 ม.ค 2567
35,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
24 - 28 ม.ค 2567
35,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
25 - 29 ม.ค 2567
35,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
26 - 30 ม.ค 2567
35,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
27 - 31 ม.ค 2567
35,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
28 ม.ค - 1 ก.พ 2567
35,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
29 ม.ค - 2 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
30 ม.ค - 3 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
31 ม.ค - 4 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
1 - 5 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
2 - 6 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
3 - 7 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
4 - 8 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
5 - 9 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
6 - 10 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
7 - 11 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
8 - 12 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
9 - 13 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
10 - 14 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
11 - 15 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000
12 - 16 ก.พ 2567
38,888
พักเดี่ยว
9,000
9,000

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection