@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

YT03-XJ121

ทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น

55,888

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า
icon-airasiax

รหัสทัวร์

YT03-XJ121

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

ซุปตาร์ ปีใหม่โอซาก้าร่าเริงบันเทิงใจ 6 วัน 4 คืน

ไฮไลท์!! อลังการไฟล้านดวง ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ ชม หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยือน วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส  สามสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ แห่งโตเกียว เดินชิว เมืองเก่าทาคายาม่า ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซันมาจิซูจิ เยือน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เสาโทริอิพันต้น แห่งเกียวโต ช้อปชิมตลาดปลาชื่อดังใจกลางโอซาก้า ตลาดคุโรมง ศาลเจ้านัมบะยาซากะ ศาลเจ้ารูปปั้นหน้าสิงโตอ้าปาก จุดเช็คอินล่าสุดขอพรของโอซาก้า ช้อปปิ้ง LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA ย่านช้อปของเมืองโอซาก้าแห่งใหม่ที่เปิดตัวเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ พร้อมเช็คอิน ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ มีน้ำดื่มบริการรถบัสวันละ 1 ขวด

เดินทาง

ธ.ค | ม.ค

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
งานประดับไฟ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดคิโยมิสุ
สถานที่ท่องเที่ยว
ศาลเจ้านัมบะยาซากะ
สถานที่ท่องเที่ยว
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
Highlight โปรแกรม
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไหว้พระวัดดัง
ชมงานประดับไฟ ณ หมู่บ้าน นาบานะ โนะ ซาโตะ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

6 วัน 4 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึเดระ – ย่านฮิกาชิยาม่า – เมืองนาโกย่า – ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะโนะ ซาโตะ
Content-Program-Japan-Osaka-นาบานะโนะซาโตะ4
วันที่ 3
เมืองนาโกย่า – เมืองกุโจฮาจิมัง – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ – ถนนซันมาจิซูจิ – เมืองนาโกย่า
Content-Program-Japan-Osaka-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-9
วันที่ 4
เมืองนาโกย่า – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
Content-Program-Japan-Osaka-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
วันที่ 5
เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – ตลาดคุโรมง – ศาลเจ้านัมบะยาซากะ – LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA
Content-Program-Japan-Osaka-ตลาดคุโรมง3
วันที่ 6
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ ประเทศไทย
Content-Program-Japan-Osaka-สนามบินคันไซ
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
21 - 26 ธ.ค 2566
55,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
22 - 27 ธ.ค 2566
55,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
23 - 28 ธ.ค 2566
55,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
24 - 29 ธ.ค 2566
55,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
26 - 31 ธ.ค 2566
55,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
27 ธ.ค - 1 ม.ค 2567 (Bus1)
59,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
27 ธ.ค - 1 ม.ค 2567 (Bus2)
59,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
28 ธ.ค - 2 ม.ค 2567 (Bus1)
59,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
29 ธ.ค - 3 ม.ค 2567 (Bus1)
59,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
29 ธ.ค - 3 ม.ค 2567 (Bus2)
59,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
30 ธ.ค - 4 ม.ค 2567
59,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
31 ธ.ค - 5 ม.ค 2567
55,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection