@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

ซุปตาร์ โตเกียวลายดอก ออกลายมาเลย 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์
YT03-XJ114
icon-airasiax
YT03-XJ114

ทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น

38,888

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
โตเกียว ฟูจิ
icon-airasiax

รหัสทัวร์

YT03-XJ114

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

ซุปตาร์ โตเกียวลายดอก ออกลายมาเลย 5 วัน 3 คืน

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พร้อมเดินชิมของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิตะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น หรือ เล่นสกี ณ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท ไฮไลท์!! สัมผัสความงามของดอกซากุระก่อนใคร ณ เมืองคาวาสึ หรือ นั่งกระเช้า Omuro (กรณีไม่ตรงช่วงซากุระ) หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า เป็นภาพที่สวยงามมาก สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) ช้อปปิ้งจุใจย่านดังกรุงโตเกียว โอไดบะ และชินจูกุ และของฝากจาก อิออน มอลล์ นาริตะ บุฟเฟ่ต์ ขาปู และผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ(ออนเซน) มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

เดินทาง

ก.พ | มี.ค

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
วัดอาซากุสะ
สถานที่ท่องเที่ยว
โตเกียว สกายทรี
สถานที่ท่องเที่ยว
หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค
สถานที่ท่องเที่ยว
ชินจูกุ
Highlight โปรแกรม
แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ออนเซ็น
เที่ยวชมซากุระ
บุฟเฟ่ต์ขาปู
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นั่งกระเช้า
ไหว้พระวัดดัง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

5 วัน 3 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองคาวาสึ – ชมซากุระ เมืองคาวาสึหรือ ขึ้นกระเช้าโอมุโระ(กรณีหมดเทศกาลซากุระ) – จังหวัด ยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-โอชิโนะฮัคไค
วันที่ 3
สัม ผัสหิมะ ณ ลานสกีฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท หรือ จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์3 มิติพร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ– เมืองนาริตะ
Content-Program-Japan-Tokyo-ฟูจิเทน
วันที่ 4
กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามเิสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ – อิออน มอลล์นาริตะ
Content-Program-Japan-Tokyo-วัดอาซากุสะ4
วันที่ 5
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินนาริตะ
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
6 - 10 ก.พ 2567
39,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
7 - 11 ก.พ 2567
39,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
8 - 12 ก.พ 2567
39,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
9 - 13 ก.พ 2567
39,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
10 - 14 ก.พ 2567
39,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
11 - 15 ก.พ 2567
39,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
12 - 16 ก.พ 2567
39,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
13 - 17 ก.พ 2567
39,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
14 - 18 ก.พ 2567
39,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
15 - 19 ก.พ 2567
39,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
16 - 20 ก.พ 2567
39,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
17 - 21 ก.พ 2567
39,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
18 - 22 ก.พ 2567
39,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
19 - 23 ก.พ 2567
39,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
20 - 24 ก.พ 2567
39,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
21 - 25 ก.พ 2567
39,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
22 - 26 ก.พ 2567
39,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
23 - 27 ก.พ 2567
39,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
24 - 28 ก.พ 2567
39,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
25 - 29 ก.พ 2567
39,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
26 ก.พ - 1 มี.ค 2567
39,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
27 ก.พ - 2 มี.ค 2567
39,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
28 ก.พ - 3 มี.ค 2567
39,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
29 ก.พ - 4 มี.ค 2567
39,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
1 - 5 มี.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
2 - 6 มี.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
3 - 7 มี.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
4 - 8 มี.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
5 - 9 มี.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
6 - 10 มี.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
7 - 11 มี.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
8 - 12 มี.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
9 - 13 มี.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
10 - 14 มี.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
11 - 15 มี.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
12 - 16 มี.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
13 - 17 มี.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
14 - 18 มี.ค 2567
38,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
15 - 19 มี.ค 2567 (Bus1)
45,888
พักเดี่ยว
9,500
9,500
15 - 19 มี.ค 2567 (Bus2)
45,888
พักเดี่ยว
9,500
9,500
16 - 20 มี.ค 2567
45,888
พักเดี่ยว
9,500
9,500
17 - 21 มี.ค 2567
45,888
พักเดี่ยว
9,500
9,500
18 - 22 มี.ค 2567
45,888
พักเดี่ยว
9,500
9,500
19 - 23 มี.ค 2567
45,888
พักเดี่ยว
9,500
9,500
20 - 24 มี.ค 2567
45,888
พักเดี่ยว
9,500
9,500
21 - 25 มี.ค 2567
45,888
พักเดี่ยว
9,500
9,500
22 - 26 มี.ค 2567
45,888
พักเดี่ยว
9,500
9,500
23 - 27 มี.ค 2567
45,888
พักเดี่ยว
9,500
9,500
24 - 28 มี.ค 2567
45,888
พักเดี่ยว
9,500
9,500
25 - 29 มี.ค 2567
45,888
พักเดี่ยว
9,500
9,500
26 - 30 มี.ค 2567
45,888
พักเดี่ยว
9,500
9,500
27 - 31 มี.ค 2567
45,888
พักเดี่ยว
9,500
9,500

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection