@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

YT03-XJ113

ทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น

0

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
โตเกียว ฟูจิ
icon-airasiax

รหัสทัวร์

YT03-XJ113

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

ซุปตาร์ NEW YEAR@TOKYO 5 วัน 3 คืน

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะพร้อมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนน นากามิเสะ ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ ย้อนยุคไปกับ หมู่บ้านเอโดะจิ๋ว ณ คาวาโกเอะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น หรือ เล่นสกี ณ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท ไฮไลท์!!ชมงานประดับไฟ SAKAMIKO ILLUMINATION ตระการตากับไฟ LED กว่า 6 ล้านดวง หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า เป็นภาพที่สวยงามมาก สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น(Sado)ช้อปปิ้งจุใจย่านดังกรุงโตเกียว โอไดบะ และ ชินจูกุ และของฝากจากอิออน มอลล์ นาริตะ บุฟเฟ่ต์ขาปู และผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ(ออนเซน) มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

เดินทาง

ธ.ค | ม.ค

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
โตเกียว สกายทรี
สถานที่ท่องเที่ยว
พระราชวังอิมพีเรียล
สถานที่ท่องเที่ยว
ลานสกี ฟูจิเทน
สถานที่ท่องเที่ยว
แมวยักษ์3มิติ
Highlight โปรแกรม
แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ออนเซ็น
บุฟเฟ่ต์ขาปู
สกีรีสอร์ท
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไหว้พระวัดดัง
ชมงานประดับไฟSAGAMIKO

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

5 วัน 3 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ – พระราชวังอิมพีเรียล (ด้านนอก) – สะพานแว่นตา – จังหวัดคานากาวะ – งานประดับไฟซากะมิโกะ – จังหวัดยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
Youngtour-Tokyopage-Travelplace-พระราชวังอิมพีเรียล
วันที่ 3
สัมผัสหิมะ ณ ลานสกีฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท หรือ จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – กรุงโตเกียว – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ
Content-Program-Japan-Tokyo-ฟูจิเทน
วันที่ 4
เมืองนาริตะ – จังหวัดไซตามะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์3 มิติพร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ
Content-Program-Japan-Tokyo-นิกโกะ-ชินจูกุ3
วันที่ 5
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินนาริตะ
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
25 - 29 ธ.ค 2566
48,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
26 - 30 ธ.ค 2566
48,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
27 - 31 ธ.ค 2566 (Bus1)
55,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
27 - 31 ธ.ค 2566 (Bus2)
55,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
28 ธ.ค - 1 ม.ค 2567
59,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
29 ธ.ค - 2 ม.ค 2567 (Bus1)
59,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
29 ธ.ค - 2 ม.ค 2567 (Bus2)
59,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
30 ธ.ค - 3 ม.ค 2567 (Bus1)
59,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
30 ธ.ค - 3 ม.ค 2567 (Bus2)
59,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
31 ธ.ค - 4 ม.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
1 - 5 ม.ค 2567
43,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection