@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

YT03-XJ110

ทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น

59,888

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
ฮอกไกโด อาซาฮิคาว่า โอตารุ
icon-airasiax

รหัสทัวร์

YT03-XJ110

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

ซุปตาร์ HOKKAAIDO SNOW FESTIVAL 6 วัน 4 คืน

พิเศษ!! ชมประติมากรรมแกะสลักน้ำแข็ง ณ เทศกาลหิมะซัปโปโร ณ สวนโอโดริ เดินชม คลองโอตารุ ในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก เข้าชม พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรีพร้อมชม นาฬิกาไอน้ำโบราณ สนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย ณ ลานสกีชิคิ ไซพาโนราม่า ชมความน่ารักเหล่าสัตว์ฤดูหนาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรส ราเมนต้นตำรับ ณ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ศาลเจ้าฮอกไกโด ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ ของเมืองซัปโปโร
อิ่มอร่อย!!! บุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาปูยักษ์แห่งเกาะฮอกไกโด มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

เดินทาง

ก.พ

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
คลองโอตารุ
สถานที่ท่องเที่ยว
ลานสกีชิคิไซ
สถานที่ท่องเที่ยว
หมู่บ้านราเม็ง อาซาฮิคาว่า
สถานที่ท่องเที่ยว
ศาลเจ้าฮอกไกโด
Highlight โปรแกรม
บุฟเฟ่ต์ขาปู
บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เทศกาลหิมะซัปโปโร

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

6 วัน 4 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น – เมืองฟุราโน่ – หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน อาซาฮิคาว่า
Content-Program-Japan-Hokkaido-อิออนมอลล์-อาซาฮิกาวะ-เอกิมาเอะ
วันที่ 3
เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมง – เมืองฟุราโน่ – ลานสกีชิคิไซ – เมืองซัปโปโร
Content-Program-Japan-Hokkaido-สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า2
วันที่ 4
เมืองซัปโปโร – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – ดิวตี้ฟรี – สวนสาธารณะโอโดริชม เทศกาลหิมะเมืองซัป โปโร 2024
Content-Program-Japan-Hokkaido-เทศกาลหิมะฮอกไกโด3
วันที่ 5
เมืองซัปโปโร – ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก) – หอนาฬิกาเมืองซัปโปโร ผ่านชม – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
Content-Program-Japan-Hokkaido-หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ-1
วันที่ 6
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
1 - 6 ก.พ 2567
59,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
2 - 7 ก.พ 2567
59,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
3 - 8 ก.พ 2567
59,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
4 - 9 ก.พ 2567
59,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
5 - 10 ก.พ 2567
59,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
6 - 11 ก.พ 2567
59,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
7 - 12 ก.พ 2567
59,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
8 - 13 ก.พ 2567
59,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection