@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

YT03-XJ109

ทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น

59,888

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
ฮอกไกโด อาซาฮิคาว่า โซอุนเคียว โอตารุ
icon-airasiax

รหัสทัวร์

YT03-XJ109

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

ซุปตาร์ ฮอกไกโด สุขี สวัสดีปีใหม่ 7 วัน 5 คืน

เยือนหมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ ชมโชว์ การแสดงในหมู่บ้านนินจาจำลองสมัยเอโดะ เดินชมคลองโอตารุในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก เข้าชมพิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี พร้อมชม นาฬิกาไอน้ำโบราณ สนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย ณ สวนสัตว์อาซาฮิคาว่า (เฉพาะบางพีเรียด) ลิ้มรสราเมนต้นตำรับ ณ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ช้อปปิ้งจุใจ Mitsui Outlet Sapporo Kitahiroshima และ อิออน เมืองอาซาฮิคาว่า ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร นำท่านขอพร ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตที่คอยปกปักษ์รักษา ของชาวฮอกไกโด แช่น้ำแร่ ออนเซ็น ธรรมชาติ ทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยระบบหมุนเวียนโลหิต อิ่มอร่อย!!!บุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาปูยักษ์แห่งเกาะฮอกไกโด มีน้ำดื่มบริการบนรถบัส 1 ขวด

เดินทาง

ธ.ค | ม.ค

จำนวนวัน

7 วัน 5 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
คลองโอตารุ
สถานที่ท่องเที่ยว
พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี
สถานที่ท่องเที่ยว
หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ
สถานที่ท่องเที่ยว
อิออน อาซาฮิคาว่า
Highlight โปรแกรม
แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ออนเซ็น
บุฟเฟ่ต์ขาปู
บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

7 วัน 5 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – เมืองโนะโบะริเบะสึ – หมู่บ้านนินจา ดาเตะ จิไดมูระ – เมืองซัปโปโร
Youngtour-Hokkaidopage-Shoppingplace-ห้างสรรพสินค้าซัปโปโร
วันที่ 3
เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ย่านซูซูกิโนะ
Content-Program-Japan-Hokkaido-พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี3
วันที่ 4
เมืองฟุราโน่ – ลานสกีชิคิไซ – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน อาซาฮิคาว่า – เมืองโซอุนเคียว - ออนเซน
Content-Program-Japan-Hokkaido-ลานสกีชิคิไซ
วันที่ 5
เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมง – เมืองฟุราโน่ – หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส – เมืองซัปโปโร – ดิวตี้ฟรี
Content-Program-Japan-Hokkaido-สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า3
วันที่ 6
เมืองซัปโปโร – ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก) – ผ่านชมหอนาฬิกาเมือง – มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค – ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
Youngtour-Hokkaidopage-Shoppingplace-ย่านทานุกิโคจิ
วันที่ 7
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
25 - 31 ธ.ค 2566
69,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
26 ธ.ค - 1 ม.ค 2567
79,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
27 ธ.ค - 2 ม.ค 2567
79,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
28 ธ.ค - 3 ม.ค 2567
79,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
29 ธ.ค - 4 ม.ค 2567
79,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
30 ธ.ค - 5 ม.ค 2567
79,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
31 ธ.ค - 6 ม.ค 2567
79,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection