@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

รหัสทัวร์
YT03-XJ100
icon-airasiax
YT03-XJ100

ทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น

48,888

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
ฮอกไกโด อาซาฮิคาว่า โอตารุ
icon-airasiax

รหัสทัวร์

YT03-XJ100

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

ซุปตาร์ ฮอกไกโด นั้นโก้จริงๆ ตือดึด ตึดตึ้ด ตือดือดึ้ด 6 วัน 4 คืน

หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส บ้านในเทพนิยาย ทามกลางหิมะขาวโพน เดินชม คลองโอตารุ ในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก เข้าชมพิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี พร้อมชม นาฬิกาไอน้ำโบราณ สนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย ณ ลานสกีชิคิไซพาโนราม่า ชมความน่ารักเหล่าสัตว์ฤดูหนาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิคาว่า ลิ้มรส ราเมนต้นตำรับ ณ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ช้อปปิ้งจุใจ Mitsui Outlet Sapporo Kitahiroshima และ อิออน เมืองอาซาฮิคาว่า **อิสระช้อปปิ้ง และ ท่องเที่ยวเมืองซัปโปโร 1 วันเต็ม** อิ่มอร่อย!! บุฟเฟ่ต์ชาบู + ขาปปูยักษ์แห่งเกาะฮอกไกโด มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันวันละ 1 ขวด

เดินทาง

พ.ย | ธ.ค | ม.ค | มี.ค

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส
สถานที่ท่องเที่ยว
หมู่บ้านราเม็ง อาซาฮิคาว่า
สถานที่ท่องเที่ยว
คลองโอตารุ
สถานที่ท่องเที่ยว
สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า
Highlight โปรแกรม
อิสระท่องเที่ยว/ช็อปปิ้ง 1 วัน
บุฟเฟ่ต์ขาปู
บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
เที่ยวสวนสัตว์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

6 วัน 4 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – เมืองฟุราโน่ – หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ล เทอเรส – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน อาซาฮิคาว่า
Content-Program-Japan-Hokkaido-อิออนมอลล์-อาซาฮิกาวะ-เอกิมาเอะ
วันที่ 3
เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมง – เมืองฟุราโน่ – ลานสกีชิคิไซ เมืองซัปโปโร
Content-Program-Japan-Hokkaido-หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่า
วันที่ 4
เมืองซัปโปโร – ดิวตี้ฟรี – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค
Content-Program-Japan-Hokkaido-พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี2
วันที่ 5
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เต็มวัน ) ไม่มีรถบริการ
Content-Program-Japan-Hokkaido-หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ-1
วันที่ 6
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
26 พ.ย - 1 ธ.ค 2566
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
27 พ.ย - 2 ธ.ค 2566
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
28 พ.ย - 3 ธ.ค 2566
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
29 พ.ย - 4 ธ.ค 2566
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
30 พ.ย - 5 ธ.ค 2566
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
1 - 6 ธ.ค 2566
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
2 - 7 ธ.ค 2566
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
3 - 8 ธ.ค 2566
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
4 - 9 ธ.ค 2566
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
5 - 10 ธ.ค 2566
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
6 - 11 ธ.ค 2566
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
7 - 12 ธ.ค 2566
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
8 - 13 ธ.ค 2566
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
9 - 14 ธ.ค 2566
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
10 - 15 ธ.ค 2566
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
11 - 16 ธ.ค 2566
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
12 - 17 ธ.ค 2566
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
13 - 18 ธ.ค 2566
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
14 - 19 ธ.ค 2566
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
15 - 20 ธ.ค 2566
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
16 - 21 ธ.ค 2566
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
17 - 22 ธ.ค 2566
49,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
18 - 23 ธ.ค 2566
49,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
19 - 24 ธ.ค 2566
49,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
20 - 25 ธ.ค 2566
49,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
21 - 26 ธ.ค 2566
49,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
22 - 27 ธ.ค 2566
49,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
23 - 28 ธ.ค 2566
49,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
24 - 29 ธ.ค 2566
51,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
25 - 30 ธ.ค 2566
51,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
1 - 6 ม.ค 2567
49,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
2 - 7 ม.ค 2567
49,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
3 - 8 ม.ค 2567
49,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
4 - 9 ม.ค 2567
49,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
5 - 10 ม.ค 2567
49,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
6 - 11 ม.ค 2567
49,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
7 - 12 ม.ค 2567
49,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
8 - 13 ม.ค 2567
49,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
9 - 14 ม.ค 2567
49,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
10 - 15 ม.ค 2567
49,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
11 - 16 ม.ค 2567
49,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
12 - 17 ม.ค 2567
49,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
13 - 18 ม.ค 2567
49,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
14 - 19 ม.ค 2567
49,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
15 - 20 ม.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
16 - 21 ม.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
17 - 22 ม.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
18 - 23 ม.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
19 - 24 ม.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
20 - 25 ม.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
21 - 26 ม.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
22 - 27 ม.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
23 - 28 ม.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
8 - 13 มี.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
9 - 14 มี.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
10 - 15 มี.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
11 - 16 มี.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
12 - 17 มี.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
13 - 18 มี.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
14 - 19 มี.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
15 - 20 มี.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
16 - 21 มี.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
17 - 22 มี.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
18 - 23 มี.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
19 - 24 มี.ค 2567 (Bus1)
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
19 - 24 มี.ค 2567 (Bus2)
51,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
20 - 25 มี.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
21 - 26 มี.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
22 - 27 มี.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
23 - 28 มี.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
24 - 29 มี.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
25 - 30 มี.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection