@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

Content-Program-Japan-Tokyo-นั่งกระเช้าคาชิ คาชิ

ทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น

38,888

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเนะ
icon-airasiax

รหัสทัวร์

YT03-XJ087

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

ซุปตาร์ ผักบุ้งไฟแดง 5 วัน 3คืน

นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ ชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูง ชมวิวแบบพาโนรามา ล่องเรือโจรสลัด พาชิมไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ เยือนหมู่บ้านน้ำใส หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก **ไฮไลท์!! สะดุดตาไปกับ ใบไม้เปลี่ยนสี สดใส ณ อุโมงค์เมเปิ้ล หรือโมมิจิ** สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัด อาซากุสะ พร้อมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ เรียนรู้วัฒนธรรมการชงชาแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมและขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจย่านดังกรุงโตเกียว โอไดบะ และ ชินจูกุ บุฟเฟต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาาติ (ออนเซน) มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 

เดินทาง

ต.ค | ธ.ค | ม.ค

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ
สถานที่ท่องเที่ยว
ล่องเรือโจรสลัด ฮาโกเนะ
สถานที่ท่องเที่ยว
ภูเขาไฟฟูจิ
สถานที่ท่องเที่ยว
ใบไม้เปลี่ยนสี
Highlight โปรแกรม
แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ออนเซ็น
ชมใบไม้เปลี่ยนสี
บุฟเฟ่ต์ขาปู
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นั่งกระเช้า
ไหว้พระวัดดัง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

5 วัน 3 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองนาริตะ
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินนาริตะ
วันที่ 2
เมืองนาริตะ – ฮาโกเนะ – ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ– นั่งกระเช้าคาชิคาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – เมืองยามานาชิ – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
Content-Program-Japan-Tokyo-นั่งกระเช้าคาชิคาชิ4
วันที่ 3
จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์3มิติพร้อมช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ
Youngtour-Tokyopage-Shoppingplace-ชินจูกุ
วันที่ 4
เมืองนาริตะ – กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
Content-Program-Japan-Tokyo-นิกโกะ-DiverCityPlaza3
วันที่ 5
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
29 ต.ค - 2 พ.ย 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
30 ต.ค - 3 พ.ย 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
31 ต.ค - 4 พ.ย 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
1 - 5 พ.ย 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
2 - 6 พ.ย 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
3 - 7 พ.ย 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
4 - 8 พ.ย 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
5 - 9 พ.ย 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
6 - 10 พ.ย 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
7 - 11 พ.ย 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
8 - 12 พ.ย 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
9 - 13 พ.ย 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
10 - 14 พ.ย 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
11 - 15 พ.ย 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
12 - 16 พ.ย 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
13 - 17 พ.ย 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
14 - 18 พ.ย 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
15 - 19 พ.ย 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
16 - 20 พ.ย 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
17 - 21 พ.ย 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
18 - 22 พ.ย 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
19 - 23 พ.ย 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
20 - 24 พ.ย 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
21 - 25 พ.ย 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
22 - 26 พ.ย 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
23 - 27 พ.ย 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
24 - 28 พ.ย 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
25 - 29 พ.ย 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
26 - 30 พ.ย 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
27 พ.ย - 1 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
28 พ.ย - 2 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
29 พ.ย - 3 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
30 พ.ย - 4 ธ.ค 2566
38,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection