@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

รหัสทัวร์
YT03-XJ085
icon-airasiax
Content-Program-Japan-Tokyo-ภูเขาไฟฟูจิ4

ทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น

39,888

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ
icon-airasiax

รหัสทัวร์

YT03-XJ085

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

ซุปตาร์ AUTUM IN LOVE ปู๊น ปู๊น 5 วัน 3 คืน

นั่งกระเช้าขึ้นภูเขา Omuro ชมวิวทิวทัศน์ ซึ่งเป็นภูเขาที่อยู่กลางเมือง (ตามรอยอนิเมะชื่อดัง) เบื้องหลังจะเป็นชายฝั่งมหาสมุทรที่สวยงาม รูปทรงภูเขาสวยงามในมุมแบบพาโนรามา 360 องศา นั่งรถไฟคลาสสิค เอโนเด็น ชมวิวบ้านเมืองทะเลวิวฟูจิจากตัวเมืองคามาคุระ **ไฮไลท์!! สะดุดตาไปกับใบไม้เปลี่ยนสี สดใส ณ อุโมงค์เมเปิ้ล หรือ โมมิจิ** สักการะสิ้งศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อโตไดบุสึ พระพุทธรูปปางนั่งสมาธิที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศญี่ปุ่น เรียนรู้วัฒนธรรมการชงชาแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม และขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจย่านดังกรุงโตเกียว โอไดบะ และ ชินจูกุ และของฝากจาก อิออน มอลล์ นาริตะ บุฟเฟต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน) มีน้้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

เดินทาง

ก.ย | ต.ค | พ.ย | ธ.ค

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
โมมิจิ ไคโร
สถานที่ท่องเที่ยว
ภูเขาไฟ ฟูจิ
สถานที่ท่องเที่ยว
ชินจูกุ
สถานที่ท่องเที่ยว
รถไฟคลาสสิค เอโนเดน
Highlight โปรแกรม
แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ออนเซ็น
ชมใบไม้เปลี่ยนสี
บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นั่งกระเช้า
ไหว้พระวัดดัง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

5 วัน 3 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ฮาโกเนะ – ถ่ายรูป โทริอิ สีแดงริม ทะเลสาบฮาโกเนะ ณ ศาลเจ้าฮาโกเนะ – ขึ้น กระเช้าโอมุโระ – เมืองยามานาชิ – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
Content-Program-Japan-Tokyo-โทริอิ สีแดงริมทะเลสาบฮาโกเนะ ณ ศาลเจ้าฮาโกเนะ
วันที่ 3
จุดชมววิชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์3มิติพร้อมช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ
Content-Program-Japan-Tokyo-จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ
วันที่ 4
เมืองนาริตะ – เมืองคามาคุระ – นั่งรถไฟคลาสสิคเอโนเด็น – พระใหญ่ไดบุทสึคามาคุระ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ – อิออน มอลล์นาริตะ
Youngtour-Tokyopage-Shoppingplace-ย่านโอไดบะ
วันที่ 5
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินนาริตะ
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
1 - 5 พ.ย 2566
39,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
2 - 6 พ.ย 2566
39,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
3 - 7 พ.ย 2566
39,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
4 - 8 พ.ย 2566
39,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
5 - 9 พ.ย 2566
39,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
6 - 10 พ.ย 2566
39,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
7 - 11 พ.ย 2566
39,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
8 - 12 พ.ย 2566
39,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
9 - 13 พ.ย 2566
39,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
10 - 14 พ.ย 2566
39,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
11 - 15 พ.ย 2566
39,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
12 - 16 พ.ย 2566
39,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
13 - 17 พ.ย 2566
39,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
14 - 18 พ.ย 2566
39,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
15 - 19 พ.ย 2566
39,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
16 - 20 พ.ย 2566
39,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
17 - 21 พ.ย 2566
39,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
18 - 22 พ.ย 2566
39,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
19 - 23 พ.ย 2566
39,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
20 - 24 พ.ย 2566
39,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
21 - 25 พ.ย 2566
39,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
22 - 26 พ.ย 2566
39,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
23 - 27 พ.ย 2566
39,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
24 - 28 พ.ย 2566
39,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
25 - 29 พ.ย 2566
39,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
26 - 30 พ.ย 2566
39,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
27 พ.ย - 1 ธ.ค 2566
39,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
28 พ.ย - 2 ธ.ค 2566
39,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
29 พ.ย - 3 ธ.ค 2566
39,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
30 พ.ย - 4 ธ.ค 2566
39,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection