@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

YT03-TG023

ทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น

58,888

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
ฮอกไกโด ซัปโปโร อาซาฮิคาว่า โซอุนเคียว
สายการบิน-Thai-Airways

รหัสทัวร์

YT03-TG023

น้ำหนักกระเป๋า

30 KG.

ซุปตาร์ หนาวอ่ะต้องอยู่กับเขา ถ้าเหงาไปเที่ยวกับเรา 6 วัน 4 คืน

เทศกาลหิมะเมือง โซอุนเคียว สัมผัสความยิ่งใหญ่ตระการตาของเทศกาลน้ำแข็งมีการประดับประดาแสงไฟ หลากสีสันบริเวณน้ำแข็งแกะสลัก เดินชม คลองโอตารุ ในบรรยากาศสสุดแสนโรแมนติก เข้าชม พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี พร้อมชม นาฬิกาไอน้ำโบราณ สนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย ณ ลานสกีชิคิไซพาโนราม่า ชมความน่ารักเหล่าสัตว์ฤดูหนาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรส ราเมนต้นตำรับ ณ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส หมู่บ้านท่ามกลางป่าเขา และหิมพขาวโพลน ช้อปปิ้งจุใจ Mitsui Outlet Sapporo และ ทานุกิโคจิ ย่านการค้าเก่าแก่ของเมือง หมู่บ้านช็อตโกแลต อิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น อิ่มอร่อย!!บุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาปูยักษ์แห่งเกาะฮอกไกโด มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

เดินทาง

ก.พ | มี.ค

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
คลองโอตารุ
สถานที่ท่องเที่ยว
ลานสกีชิคิไซ
สถานที่ท่องเที่ยว
สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า
Highlight โปรแกรม
บุฟเฟ่ต์ขาปู
บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
เที่ยวสวนสัตว์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

6 วัน 4 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด – เมืองฟุราโน่ – หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส – เมืองอาซาฮิคาว่า – เทศกาลหิมะเมืองโซอุนเคียว – ออนเซ็น
Content-Program-Japan-Hokkaido-หมู่บ้านเทพนิยาย
วันที่ 3
เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมงอะซาฮิยาม่า – ลานสกีชิคิไซ – เมืองซัปโปโร
Content-Program-Japan-Hokkaido-สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า3
วันที่ 4
เมืองซัปโปโร – เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – หมู่บ้านช็อคโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) – ดิวตี้ฟรี – ย่านซูซูกิโนะ
Content-Program-Japan-Hokkaido-พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี2
วันที่ 5
เมืองซัปโปโร – ผ่านชมศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า – ผ่านชมหอนาฬิกาเมือง – เนินพระพุทธเจ้า – มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค ซัปโปโร คิตะฮิโรชิมะ – ถนนช้อปปิ้งทานุกิ โคจิ
Youngtour-Hokkaidopage-Shoppingplace-ย่านทานุกิโคจิ
วันที่ 6
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ ประเทศไทย
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
26 ก.พ - 2 มี.ค 2567
58,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
10 - 15 มี.ค 2567
58,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
17 - 22 มี.ค 2567
58,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection