@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

Content-Program-Japan-Hokkaido-คลองโอตารุ-5

ทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น

88,888

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
ฮอกไกโด ซัปโปโร อาซาฮิคาว่า
สายการบิน-Thai-Airways

รหัสทัวร์

YT03-TG022

น้ำหนักกระเป๋า

30 KG.

ซุปตาร์ 3.2.1. HAPPY NEW YEAR ที่ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน

Unseen ฮอกไกโด เนินพระพุทธเจ้า สถาปัตยกรรมเลื่องชื่อ เดินชม คลองโอตารุ ในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก เข้าชม พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรีพร้อมชม นาฬิกาไอน้ำโบราณ สนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย ณ ลานสกีชิคิไซพาโนราม่า ชมความน่ารัก เหล่าสัตว์ฤดูหนาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรสราเมนต้นตำรับ ณ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส หมู่บ้านท่ามกลางป่าเขา และหิมะขาวโพลน ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิและ อิออน เมืองอาซาฮิคาว่า หมู่บ้านช็อคโกแลต อิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น อิ่มอร่อย!!! บุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาปูยักษ์แห่งเกาะฮอกไกโด มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

เดินทาง

ธ.ค | ม.ค

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรซ
สถานที่ท่องเที่ยว
ลานสกี ชิคิไซ
สถานที่ท่องเที่ยว
คลองโอตารุ
สถานที่ท่องเที่ยว
ย่านทานุกิโคจิ
Highlight โปรแกรม
บุฟเฟ่ต์ขาปู
บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
เที่ยวชมธรรมชาติ
เที่ยวชมสวนสัตว์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

6 วัน 4 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด – เมืองฟุราโน่ – หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน อาซาฮิคาว่า
Content-Program-Japan-Hokkaido-หมู่บ้านเทพนิยายนิงเกิลเทอเรซ2
วันที่ 3
เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมงอะซาฮิยาม่า – ลานสกีชิคิไซ – เมืองซัปโปโร
Content-Program-Japan-Hokkaido-หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่า
วันที่ 4
เมืองซัปโปโร – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – หมู่บ้านช็อคโกแลตอิชิยะ (ด้านนอก) – ดิวตี้ฟรี – ย่านซูซูกิโนะ
Content-Program-Japan-Hokkaido-พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี3
วันที่ 5
เมืองซัปโปโร – เนินพระพุทธเจ้า – มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค ซัปโปโร คิตะฮิโรชิมะ – ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
Content-Program-Japan-Hokkaido-อะตะมะไดบุตซึ
วันที่ 6
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
สนามบิน-สนามบินจิโตเสะ
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
27 ธ.ค - 1 ม.ค 2567
88,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection