@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

ฮอกไกโด ซัปโปโร โทยะ อาซาฮิคาว่า 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์
YT03-TG017
icon-thai-airway
Content-Program-Japan-Hokkaido-คลองโอตารุ6

ทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น

59,888

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
ฮอกไกโด ซัปโปโร โทยะ อาซาฮิกาวะ
icon-thai-airway

รหัสทัวร์

YT03-TG017

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

ฮอกไกโด ซัปโปโร โทยะ อาซาฮิคาว่า 6 วัน 4 คืน

เมืองที่โอบล้อมไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติ ล้อมรอบไปด้วยภูเขาไฟ เมืองโทยะ เดินชม คลองโอตารุ ในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก เข้าชม พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี พร้อมชม นาฬิกาไอน้ำโบราณ สนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย ณ ลานสกีชิคิไซพาโนราม่า ชมความน่ารักเหล่าสัตว์ฤดูหนาว  ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรส ราเมนต้นตำรับ ณ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ และ อิออน เมืองอาซาฮิคาว่า
นำท่านขอพร ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตที่คอยปกปักษ์รักษา ของชาวฮอกไกโด สวนสาธารณะที่สวยงามและเป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมสำหรับการผ่อนคลาย ฟุกิดาชิพาร์คแช่น้ำแร่ ออนเซ็น ธรรมชาติ ทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยระบบหมุนเวียนโลหิต

เดินทาง

ธ.ค | ก.พ

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
ทานุกิโคจิ
สถานที่ท่องเที่ยว
สวนสัตว์ฮาซาฮิยาม่า
สถานที่ท่องเที่ยว
เมืองอาซาฮิคาว่า
สถานที่ท่องเที่ยว
หมู่บ้านเทพนิยาย
Highlight โปรแกรม
แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ออนเซ็น
บุฟเฟ่ต์ขาปู
บุฟเฟ่ต์ยากินิคุ
สกีรีสอร์ท
สายการบินพรีเมี่ยม
ไหว้พระวัดดัง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

6 วัน 4 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เที่ยวบินที่ TG670
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด – เมืองโนโบริเบทสึ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล – เมืองโทยะ – ออนเซน
Content-Program-Japan-Hokkaido-หุบเขานรกจิโกกุดานิ
วันที่ 3
บ่เมืองโทยะ – สวนฟุกิดาชิ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก) – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร
Content-Program-Japan-Hokkaido-พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี
วันที่ 4
ซัปโปโร – Duty Free – เมืองฟุราโน่ – หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส – ลานสกีชิคิไซ – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน อาซาฮิคาว่า
Content-Program-Japan-Hokkaido-ลานสกีชิคิไซ
วันที่ 5
สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมง – เมืองซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
Content-Program-Japan-Hokkaido-สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า
วันที่ 6
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Content-Program-Japan-Hokkaido-สนามบินจิโตเสะ
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
2 - 7 ธ.ค. 2566
59,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
3 - 8 ธ.ค. 2566
59,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
4 - 9 ธ.ค. 2566
59,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
9 - 14 ธ.ค. 2566
59,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
10 - 15 ธ.ค. 2566
59,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
11 - 16 ธ.ค. 2566
59,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
12 - 17 ธ.ค. 2566
59,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
14 - 19 ธ.ค. 2566
59,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
16 - 21 ธ.ค. 2566
59,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
17 - 22 ธ.ค. 2566
59,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
18 - 23 ธ.ค. 2566
59,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
19 - 24 ธ.ค. 2566
59,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
10 - 15 ม.ค. 2567
59,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
11 - 16 ม.ค. 2567
59,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
12 - 17 ม.ค. 2567
59,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
13 - 18 ม.ค. 2567
59,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
17 - 22 ม.ค. 2567
59,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
18 - 23 ม.ค. 2567
59,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
19 - 24 ม.ค. 2567
59,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
20 - 25 ม.ค. 2567
59,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
25 - 30 ม.ค. 2567
59,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
27 ม.ค. - 1 ก.พ. 2567
59,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection