@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

โอซาก้า โตเกียว ทาคายาม่า ฟูจิ เกียวโต 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์
YT03-TG015
สายการบิน-Thai-Airways
Content-Program-Japan-Osaka-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-6

ทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น

55,888

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
โอซาก้า โตเกียว ทาคายาม่า ฟูจิ เกียวโต
สายการบิน-Thai-Airways

รหัสทัวร์

YT03-TG015

น้ำหนักกระเป๋า

25 KG.

โอซาก้า โตเกียว ทาคายาม่า ฟูจิ เกียวโต 6 วัน 4 คืน

เยือน วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส สามสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ แห่งเกียวโตชมปราสาททอง ณ วัดคินคะคุจิ ของเมืองเกียวโตสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น เรียนรู้พิธีชงชาแบบต้นตำหรับญี่ปุ่น**ไฮไลท์!! สะดุดตาไปกับ ใบไม้เปลี่ยนสี สดใส ณ อุโมงค์เมเปิ้ล หรือ โมมิจิ**ชม หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ ชิราคาวาโกะเดินชิว เมืองเก่าทาคายาม่า ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซันมาจิซูจิภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นที่มาแล้วต้องได้เห็นสักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะซัน เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเก่าแก่เมืองนาริตะช้อปปิ้งย่านดังจุใจ ย่านซาคาเอะ ของนาโกย่า และ ชินจูกุ กรุงโตเกียวบุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)

เดินทาง

ต.ค | พ.ย

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
วันคินคะคุจิ
สถานที่ท่องเที่ยว
ชิราคาวาโกะ
สถานที่ท่องเที่ยว
โอชิโนะฮักไก
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดนาริตะซัน
Highlight โปรแกรม
แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ออนเซ็น
ชมใบไม้เปลี่ยนสี
บุฟเฟ่ต์ขาปู
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไหว้พระวัดดัง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

6 วัน 4 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – เมืองเกียวโต –วัดคินคะคุจิ–วัดคิโยมิสึเดระ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ– เมืองนาโกย่า
Content-Program-Japan-Osaka-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ3
วันที่ 3
เมืองนาโกย่า – เมืองกุโจฮาจิมัง – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ -ถนนซันมาจิซูจิ– เมืองนาโกย่า
Content-Program-Japan-Osaka-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-1
วันที่ 4
เมืองนาโกย่า – หุบเขาโครังเค – จังหวัดชิซูโอกะ – นิฮงไดระ ยูเมะ เทอร์เรซ –น้ำตกชิราอิโตะ – เมืองยามานาชิ– หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
Content-Program-Japan-Osaka-หุบเขาโครังเค
วันที่ 5
จุดชมววิชนั้ 5 ภูเขาไฟฟูจิ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น- อุโมงค์ใบเมเปิ้ล(ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์3มิติพร้อมช้อปปิ้งย่านชินจูกุ –ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้– เมืองนาริตะ
Content-Program-Japan-Tokyo-แมวยักษ์3มิติ
วันที่ 6
เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัน – ห้างสรรพสินค้าอิออน – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ ประเทศไทย
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินนาริตะ
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
21 - 26 ต.ค 2566
55,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
23 - 28 ต.ค 2566
55,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
2 - 7 พ.ย 2566
55,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
9 - 14 พ.ย 2566
55,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
19 - 24 พ.ย 2566
55,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
23 - 28 พ.ย 2566
55,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 25 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection