@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

YT03-FD014

ทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น

26,888

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
ฟุกุโอกะ คุมาโมโตะ เบปปุ
สายการบิน-Air-Asia

รหัสทัวร์

YT03-FD014

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

ซุปตาร์ คุมะมง ซากุระ อาฮะ อาฮะ 5 วัน 3 คืน

สัมผัสความยิ่งใหญ่ ของ ปราสาทคุมาโมโตะ 1 ใน 3 ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และจุดชมซากุระบริเวณปราสาท (ขึ้นกับภูมิอากาศ) ซากุระโนะบาบะ โจไซ เสน่ห์ย่านการค้าโบราณของเมืองแห่งปราสาท เยี่ยมชม คุมะมง สแควร์ สำนักงานของหมีดำมาดกวน มาสคอตแห่งเมืองคุมาโมโตะ ตระการตา ทุ่งกว้างสุดลูกหูลูกตา ณ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ **เดินชมซากุระเริ่มตั้งแต่สถานียุฟุอิน และสถานที่ชมดอกไม้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยม อันดับหนึ่งของเมืองยูฟุอินก็คือบริเวณริมแม่น้ำโออิตะ (ขึ้นกับภูมิอากาศ)** ชมบ่อนรก จิโกคุ เมกุริ บ่อนรกแห่งเมืองเบปปุ เที่ยว หมู่บ้านยุฟุอิน หมู่บ้านน่ารักสไตล์ยุโรป ขอพรความรู้ จากเทพเจ้า ณ ศาลเจ้าดะไซฟุ พบกับ กันดั๊มตัวใหม่ขนาดเท่าของจริง ณ กันดั๊ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ ***อิสระท่องเที่ยว หรือช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม*** อาบน้ำแร่ธรรมชาติ(ออนเซน) มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

เดินทาง

มี.ค

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
ปราสาทคุมาโมโตะ
สถานที่ท่องเที่ยว
ศาลเจ้าดะไซฟุเทมมังกู
สถานที่ท่องเที่ยว
หมู่บ้านยุฟุอินฟลอร์รัล
สถานที่ท่องเที่ยว
กันดั้ม ปาร์ค
Highlight โปรแกรม
แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ออนเซ็น
อิสระท่องเที่ยว/ช็อปปิ้ง 1 วัน
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไหว้พระวัดดัง
เที่ยวชมธรรมชาติ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

5 วัน 3 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย
สนามบิน-ดอนเมือง
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น – จังหวัดคุมาโมโตะ – เข้าชมปราสาทคุมาโมโตะ – ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจโซเอน – คุมะมง สแควร์ – ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ– เมืองเบปปุ – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
Content-Program-Japan-Fukuoka-ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจโซเอน
วันที่ 3
เมืองเบปปุ – บ่อนรกเบปปุ จิโกคุเมกุริ(เข้าชม 2 บ่อ) – เมืองยุฟุอิน – หมู่บ้านยุฟุอินฟลอร์รัล – ทะเลสาบคิริน – เมืองฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดะไซฟุเทมมังกู– ดิวตี้ฟรี – กันดั้ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ
Content-Program-Japan-Fukuoka-กันดั้ม ปาร์ค
วันที่ 4
อิสระท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะตามอัธยาศัย **ไม่มีรถบัสบริการ**
Content-Program-Japan-Fukuoka-เมืองฟุกุโอกะ
วันที่ 5
ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
สนามบิน-ฟุกุโอกะ
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
1 - 5 มี.ค 2567
26,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
2 - 6 มี.ค 2567
28,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
3 - 7 มี.ค 2567
28,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
5 - 9 มี.ค 2567
29,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
6 - 10 มี.ค 2567
29,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
8 - 12 มี.ค 2567
29,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
9 - 13 มี.ค 2567
29,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
10 - 14 มี.ค 2567
29,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
12 - 16 มี.ค 2567
33,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
13 - 17 มี.ค 2567
33,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
15 - 19 มี.ค 2567
33,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
16 - 20 มี.ค 2567
33,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
17 - 21 มี.ค 2567
33,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
19 - 23 มี.ค 2567
33,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
20 - 24 มี.ค 2567
33,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
22 - 26 มี.ค 2567
33,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
23 - 27 มี.ค 2567
33,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
24 - 28 มี.ค 2567
33,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
26 - 30 มี.ค 2567
33,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500
29 มี.ค - 2 เม.ย 2567
33,888
พักเดี่ยว
8,500
8,500

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection