@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์
YT11-CFD25
สายการบิน-Air-Asia
Content-Program-China-เมืองโบราณเฟิ่งหวง2

ทัวร์จีน

ราคาเริ่มต้น

15,888

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น
สายการบิน-Air-Asia

รหัสทัวร์

YT11-CFD25

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น 5 วัน 4 คืน

ชมมรดกโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง “เมืองหงส์” ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง เมืองฟูหรงเจิ้น อลังการน้ำตกฟูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน “ประตูสวรรค์” 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก! ช้อปปิ้งถนนซีปู้เจีย ถนนคนเดินหวงซิงลู่พิเศษ เมนูพิเศษ!!  สุกี้เห็ดรสเด็ด,ปิ้งย่างเกาหลี,อาหารถูเจีย,อาหารสมุนไพร

เดินทาง

ธ.ค | ม.ค | ก.พ

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
วัดโบราณเชียนหมิง
สถานที่ท่องเที่ยว
น้ำตกฟูหรงเจิ้น
สถานที่ท่องเที่ยว
สะพานกระจก
สถานที่ท่องเที่ยว
ถนนคนเดินซีปู้เจีย
Highlight โปรแกรม
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไหว้พระวัดดัง
ชมมรดกโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง
ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
ช้อปปิ้งถนนซีปู้เจีย
แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

5 วัน 4 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว
สนามบิน-ดอนเมือง
วันที่ 2
เมืองฉางเต๋อ - วัดโบราณเชียนหมิง – เมืองเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เมืองโบราณเฟิ่งหวง (รวมรถแบตเตอร์รี่ + ล่องเรือ) – ถนน SHIBAN
Content-Program-China-เมืองโบราณเฟิ่งหวง4
วันที่ 3
เฟิ่งหวง - เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น (รวมรถแบตเตอร์รี่+ล่องเรือ) - น้ำตกฟูหรงเจิ้น – จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (กระเช้า+รถอุทยาน) - ระเบียงกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ชมถ้ำประตูสวรรค์ (บันไดเลื่อน)
Content-Program-China-เทียนเหมินซาน2
วันที่ 4
จางเจียเจี้ย – ศูนย์สมุนไพรจีน - สะพานกระจก(รวมตั๋วค่าขึ้นสะพานไป-กลับ)+VR 4 มิติ - ร้านใบชาหรือ(ร้านผ้าไหม) – พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความทรงจำต้าเชียงซี
Content-Program-China-สะพานแก้วจางเจี่ยเจี้ย5
วันที่ 5
ร้านหยก - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ร้านยางพารา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว – ท่าอากาศยานดอนเมือง
Content-Program-China-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
20 - 24 ธ.ค. 2566
17,888
พักเดี่ยว
4,500
4,500
22 - 26 ธ.ค. 2566
17,888
พักเดี่ยว
4,500
4,500
31 ธ.ค. 2566 - 4 ม.ค. 2567
19,888
พักเดี่ยว
4,500
4,500
12 - 16 ม.ค. 2567
15,888
พักเดี่ยว
4,500
4,500
17 - 21 ม.ค. 2567
15,888
พักเดี่ยว
4,500
4,500
19 - 23 ม.ค. 2567
15,888
พักเดี่ยว
4,500
4,500
24 - 28 ม.ค. 2567
15,888
พักเดี่ยว
4,500
4,500
26 - 30 ม.ค. 2567
15,888
พักเดี่ยว
4,500
4,500
21 - 25 ก.พ. 2567
15,888
พักเดี่ยว
4,500
4,500
23 - 27 ก.พ. 2567
15,888
พักเดี่ยว
4,500
4,500
28 ก.พ. - 3 มี.ค. 2567
15,888
พักเดี่ยว
4,500
4,500

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
ค่าวีซ่า
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection