@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

บาหลี วัดเบซากี เกาะนูซาเปดิน่า 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์
YT12-SPHZ-BI-BEWITCHING BALI 4 DAY FD
สายการบิน-Air-Asia
Content-Program-Bali-วัดเบซากีย์2

ทัวร์บาหลี

ราคาเริ่มต้น

17,999

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
บาหลี วัดเบซากี เกาะนูซาเปดิน่า
สายการบิน-Air-Asia

รหัสทัวร์

YT12-SPHZ-BI-BEWITCHING BALI 4 DAY FD

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

บาหลี วัดเบซากี เกาะนูซาเปดิน่า 4 วัน 3 คืน

ไฮไลท์นำสักการะวัดเบซากีย์MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำ เกาะบาหลี ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลสวยๆ+ เมนูกุ้งราดซอส ชมเกาะไดโนเสาร์ NUSA PENIDA จุดมุ่งหมายของนักรีวิวทั่วโลก นำท่านสู่ Crystal Bay / Broken Beach จุดถ่ายรูปกับหน้าผาสีมรกต วัดเลมปูยาง ประตูหินขนาดใหญ่ที่ราวกับประตูต่างมิติข้ามกาลเวลาที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟอากุง ชมความงดงามของ วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมุทรอินเดียสุดงดงาม ชมสวนพระวิษณุ ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ชิงช้า BALI SWING จุดเช็คอินถ่ายรูปสุดชิค รับพรและสิริมงคลจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ย่าน KUTA BEACH ****

เดินทาง

ต.ค | ธ.ค | ม.ค

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
หาดแองเจิลส์บิลลาบง
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะนูซาเปอนีดา
สถานที่ท่องเที่ยว
หาดโบรเคน
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดเบซากีย์
Highlight โปรแกรม
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไหว้พระวัดดัง
ชิงช้า BALI SWING
วิหารทานาล็อท

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

4 วัน 3 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
กรุงเทพฯ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ - สวนพระวิษณุ– วิหารทานาล็อท - ชายหาดจิมบาลัน
Content-Program-Bali-อนุสาวรีย์มหาภารตะ2
วันที่ 2
วัดเลมปูยัง - วัดเบซากีย์ – BALI SWING ชิงช้ายักษ์ - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์TEMPAKSIRING
Content-Program-Bali-วัดเลมปูยางค์
วันที่ 3
ท่าเรือซานูร์– เกาะนูซาเปอนีดา –หาดเกอลิงกิง - หาดแองเจิลส์ บิลลาบง – หาดโบรเคน Crystal Bay
Content-Program-Bali-ท่าเรือซานูร์5
วันที่ 4
ช็อปปิ้งของที่ระลึก – สนามบิน – ดอนเมือง
สนามบิน-ดอนเมือง
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
12 - 15 ต.ค 2566
19,999
พักเดี่ยว
3,900
3,900
28 - 31 ธ.ค 2566
20,999
พักเดี่ยว
3,900
3,900
29 ธ.ค 2566 - 1 ม.ค 2567
22,999
พักเดี่ยว
3,900
3,900
30 ธ.ค 2566 - 2 ม.ค 2567
22,999
พักเดี่ยว
3,900
3,900

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection