@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

บาหลี บุโรพุธโธ วัดเบซากีย์ 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์
YT12-SPHZ-B2-POWERFUl BALI-BOROBUDUR 5 DAY FD
สายการบิน-Air-Asia
Content-Program-Bali-วัดพรามนันต์4

ทัวร์บาหลี

ราคาเริ่มต้น

28,999

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
บาหลี บุโรพุธโธ วัดเบซากีย์
สายการบิน-Air-Asia

รหัสทัวร์

YT12-SPHZ-B2-POWERFUl BALI-BOROBUDUR 5 DAY FD

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

บาหลี บุโรพุธโธ วัดเบซากีย์ 5 วัน 4 คืน

ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลสวยๆ+เมนูกุ้งราดซอส ชมสวนพระวิษณุ ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู รับพรและสิริมงคลจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE รวมไฟล์ทภายใน บาหลี – ยอร์คยากาตาร์ – บาหลีแล้ว มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “BOROBUDUR” สุดยอดศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก เที่ยวไฮไลทเ์มืองยอร์คยา ถนนมาริโอโบโร่ วัดปะวน เม็นดุท ชม วัดพรามนันต์ได้รับการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ ชมเทือกเขาคินตามณี ภูเขาไฟบาร์ตู วิหารอูลูวาตู ชมความงดงามของ วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมุทรอินเดียสุดงดงาม ไฮไลท์นำสักการะวัดเบซากีย์MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่บาหลี 3 คืน และยอร์คยา 1 คืน

เดินทาง

ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
ปราสาทคุมาโมโตะ
สถานที่ท่องเที่ยว
ย่านมาลิโอโบโร
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดพรามนันต์
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดเเมนดุท
Highlight โปรแกรม
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไหว้พระวัดดัง
เที่ยวเมืองยอร์คยากาตาร์
ชมวิวทะเลสวยๆ+เมนูกุ้งราดซอส

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

5 วัน 4 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
กรุงเทพฯ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ - สวนพระวิษณุ– วิหารอูลูวาตู- ชายหาดจิมบาลัน
Content-Program-Bali-สวนวิษณุ5
วันที่ 2
เดนพาซาร์ - ยอร์กยาการ์ต้า – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน – วัดเมนดุท - วัดพรามนันต์ ย่านมาลิโอโบโร
Content-Program-Bali-ยอร์กยาการ์ต้า3
วันที่ 3
ยอร์กยาการ์ต้า – เดนพาซาร์- ทานาลอท
Content-Program-Bali-วิหารทานาต์ลอต5
วันที่ 4
วัดเบซากีย์- เทือกเขา Kintamani - วิหารศักดิ์สิทธิ์เทมภัคศิริงค์
Content-Program-Bali-วัดเบซากีย์
วันที่ 5
ช็อปปิ้งของที่ระลึก – สนามบิน – ดอนเมือง
สนามบิน-ดอนเมือง
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
11 - 15 ต.ค 2566
31,999
พักเดี่ยว
4,900
4,900
19 - 23 ต.ค 2566
30,999
พักเดี่ยว
4,900
4,900
16 - 20 พ.ย 2566
29,999
พักเดี่ยว
4,900
4,900
7 - 11 ธ.ค 2566
31,999
พักเดี่ยว
4,900
4,900
26 - 30 ธ.ค 2566
32,999
พักเดี่ยว
4,900
4,900
27 - 31 ธ.ค 2566
32,999
พักเดี่ยว
4,900
4,900
28 ธ.ค 2566 - 1 ม.ค 2567
33,999
พักเดี่ยว
4,900
4,900

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection