@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

บินตรงเชียงใหม่ โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์
YT07-PJP32-VZ
สายการบิน-Vietjet-air
YT07-PJP32

ทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น

30,999

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
เชียงใหม่ โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ
สายการบิน-Vietjet-air

รหัสทัวร์

YT07-PJP32-VZ

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

บินตรงเชียงใหม่ โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ 6 วัน 4 คืน

บินตรงเชียงใหม่ โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมกวางเมืองนารา เที่ยวเกียวโต วัดโทไดจิ ชินไซบาชิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เทศกาลไฟและดอกไม้ ซาโตะ พิธีชงชา

เดินทาง

ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
สถานที่ท่องเที่ยว
ตลาดเช้าทาคายาม่า
สถานที่ท่องเที่ยว
เทศกาลไฟ NABANA NO SATO
สถานที่ท่องเที่ยว
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
Highlight โปรแกรม
แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ออนเซ็น
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไหว้พระวัดดัง
ชมไฟ Nabana no Sato Winter Illumination

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

6 วัน 4 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
สนามบินเชียงใหม่
สนามบิน-สนามบินเชียงใหม่
วันที่ 2
สนามบินคันไซ-นารา-วัดโทไคจิ-นาราพาร์ค-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
Content-Program-Japan-Osaka-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-5
วันที่ 3
ย่านเมืองเก่าซันมาจิซูจิ-ลานสกีหรือตลาดเช้าทาคายาม่า-MITSUI OUTLET-เทศกาลไฟ NABANA NO SATO
Content-Program-Japan-Osaka-ถนนเมืองเก่าซันมาจิ3
วันที่ 4
เกียวโต-พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ -EXPO CITY-ช๊อปปิ้ง ชินไซบาชิ โดทงโบริ
Content-Program-Japan-Osaka-ชินไซบาชิ6
วันที่ 5
อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ
Content-Program-Japan-Osaka-UniversalStudio4
วันที่ 6
สนามบินคันไซ-สนามบินเชียงใหม่
Content-Program-Japan-Osaka-สนามบินคันไซ
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
31 ต.ค - 5 พ.ย 2566
32,999
ลดเหลือ
30,999
32,999
พักเดี่ยว
6,900
6,900
5 - 10 ธ.ค 2566
32,999
พักเดี่ยว
6,900
6,900
19 - 24 ธ.ค 2566
32,999
พักเดี่ยว
6,900
6,900
26 - 31 ธ.ค 2566
43,999
พักเดี่ยว
6,900
6,900
9 - 14 ม.ค 2567
32,999
พักเดี่ยว
6,900
6,900
30 ม.ค - 4 ก.พ 2567
32,999
พักเดี่ยว
6,900
6,900
13 - 18 ก.พ 2567
32,999
พักเดี่ยว
6,900
6,900
27 ก.พ - 3 มี.ค 2567
32,999
พักเดี่ยว
6,900
6,900
5 - 10 มี.ค 2567
32,999
พักเดี่ยว
6,900
6,900

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
ค่าวีซ่า
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection