@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

รหัสทัวร์
YT03-XJ120
icon-airasiax
Content-Program-Japan-Osaka-งานประดับไฟชิราคาวาโกะ

ทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น

43,888

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
โอซาก้า เกียวโต
icon-airasiax

รหัสทัวร์

YT03-XJ120

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

โอซาก้า เกียวโต ชมงานประดับไฟ 6 วัน 4 คืน

ไฮไลท์!! อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ ไฮไลท์ ชมงานประดับไฟฤดูหนาว หมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยือน วัดคิโยมิสึเดระ (วัดนํ้าใส) สามสายนํ้าศักดิ์สิทธิ์ แห่งเกียวโต เดินชิว เมืองเก่าทาคายาม่า ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซันมาจิซูจิ เยือน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโต ช้อปชิมตลาดปลาชื่อดังใจกลางโอซาก้า ตลาดคุโรมง ศาลเจ้านัมบะยาซากะ ศาลเจ้ารูปปั้นหน้าสิงโตอ้าปาก จุดเช็คอินขอพรล่าสุดของโอซาก้า ช้อปปิ้ง Lalaport & Mitsui Outlet Park Osaka Kadoma ย่านช้อปปิ้งของเมืองโอซาก้าแห่งใหม่ที่เปิดตัวเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ พร้อมเช็คอิน ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ มีนํ้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

เดินทาง

ม.ค | ก.พ

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
ย่านฮิกาชิยาม่า
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดคิโยะมิซุ
สถานที่ท่องเที่ยว
ทาคายาม่า
สถานที่ท่องเที่ยว
ปราสาทโอซากา
Highlight โปรแกรม
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไหว้พระวัดดัง
ชมงานประดับไฟ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

6 วัน 4 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึเดระ ย่านฮิกาชิยาม่า - เมืองนาโกย่า - ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะโนะ ซาโตะ
Content-Program-Japan-Osaka-วัดคิโยมิสุ5
วันที่ 2
เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึเดระ - ย่านฮิกาชิยาม่า - เมืองนาโกย่า - ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะโนะ ซาโตะ
Content-Program-Japan-Osaka-นาบานะโนะซาโตะ2
วันที่ 3
เมืองนาโกย่า - วัดโอสุคันนอน - ย่านช้อปปิ้งโอสุ - เมืองทาคายามะ ถนนซันมาจิซูจิ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ - งานประดับไฟฤดูหนาวชิราคาวาโกะ - เมืองกุโจ
Content-Program-Japan-Osaka-งานประดับไฟชิราคาวาโกะ2
วันที่ 4
เมืองนาโกย่า - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ย่านฮิกาชิยาม่า - ศาลเจ้าเฮอัน การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
Content-Program-Japan-Osaka-ศาลเจ้าเฮอัน
วันที่ 5
เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) - ตลาดคุโรมง - ศาลเจ้านัมบะยาซากะ Lalaport & Mitsui Outlet Park Osaka Kadamo
Content-Program-Japan-Osaka-ปราสาทโอซากา6
วันที่ 6
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Content-Program-Japan-Osaka-สนามบินคันไซ
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
12 -17 ม.ค 2567
45,888
พักเดี่ยว
9,500
9,500
19 -24 ม.ค 2567
43,888
พักเดี่ยว
9,500
9,500
26 -31 ม.ค 2567
43,888
พักเดี่ยว
9,500
9,500
2 - 7 ก.พ 2567
43,888
พักเดี่ยว
9,500
9,500
10 - 15 ก.พ 2567
43,888
พักเดี่ยว
9,500
9,500
16 - 21 ก.พ 2567
43,888
พักเดี่ยว
9,500
9,500

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection